[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

  

26 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2563
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2563 ณ โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก
13 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร ืที่ 11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร ืที่ 11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ
26 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง
26 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2563
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2563
27 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาบ กศน. ปี 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาบ กศน. ปี 2563
27 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
20 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2562
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2562 ณ กศน.ตำบลบางหมาก ม.6 บ้านตะเคียนหลบฟ้า
24 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2562
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2562
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
16 มกราคม วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562
16 มกราคม วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562
13 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
23 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ตลาดประชารัฐบ้านฉาง ม.1 ต.โคกยาง
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ตลาดประชารัฐบ้านฉาง ม.1 ต.โคกยาง
23 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ครั้งที่ 3/2562 ณ สำนักสงฆ์เคี่ยมงาม ม.8 ต.บ่อน้ำร้อน
ห้องสมุดเคลื่อนที่ครั้งที่ 3/2562 ณ สำนักสงฆ์เคี่ยมงาม ม.8 ต.บ่อน้ำร้อน
6 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
6 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มินิโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1 บ้านฉาง ตำบลโคกยาง วันจัททร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
มินิโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1 บ้านฉาง ตำบลโคกยาง วันจัททร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
25 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 ณ วัดเกาะเสือสิทธิชัย หมู่ที่ื4 ตำบลย่านซื่อ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 ณ วัดเกาะเสือสิทธิชัย หมู่ที่ื4 ตำบลย่านซื่อ
8 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ASEAN DAY 8 August วันอาเซียน 8 สิงหาคม
ASEAN DAY 8 August วันอาเซียน 8 สิงหาคม
22 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11/2561 ณ วัดโคกยาง ม.1 ต.โคกยาง
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11/2561 ณ วัดโคกยาง ม.1 ต.โคกยาง
16 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบริการความรู้สู่ชึุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุด กิจกรรมนำอ่่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561
โครงการบริการความรู้สู่ชึุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุด กิจกรรมนำอ่่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>