1. กิจกรรมไก่กระต๊่ากหรรษา
2. กิจกรรมบิงโกสิ่งมีชีวิต
3. กิจกรรมเกมส์ประโยคปริศนา
ได้รับความสนใจจากเด็กๆนักเรียน คณะครู และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ
ความรู้สึกทั้งหมด
ศกร.ตำบลย่านซื่อ กันตัง, อัญชลี หนูนุ่ม และ คนอื่นๆ อีก 21 คน
 
4 ความคิดเห็น
แชร์ 3 ครั้ง
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 
 
ดูความคิดเห็นเพิ่มเติม
Avatar with both thumbs up and a broad smile.
  • ถูกใจ
     
  • ตอบกลับ
 
 
 
 
 
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอกันตัง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกันตัง มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอกันตัง โดยมีนายสุพล ชุอินทร์ ครู กศน.ตำบลโคกยาง เจ้าของพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ตำบลโคกยาง กิจกรรมประกอบด้วย
▶️เกมส์ทายภาพปริศนา
▶️เกมส์อักษรมหัศจรรย์
▶️กิจกรรมคัดลายมือ
▶️ระบายสีกระเป๋า DIY
ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำฉา ค่ะ
ความรู้สึกทั้งหมด
ศกร.ตำบลย่านซื่อ กันตัง, Nam Sivimon KC และ คนอื่นๆ อีก 25 คน
 
5 ความคิดเห็น
แชร์ 1 ครั้ง
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 
 
ดูความคิดเห็นเพิ่มเติม
สติกเกอร์ ซื้อง่าย ขายคล่อง A gray bunny point their left thumb up with the words awesome written above in Thai.
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจ ที่มอบให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง เพื่อนำมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ค่ะ (ไม่ได้ถ่ายภาพ ต้องขออภัยจริงๆค่ะ)
ขอขอบคุณ บังแอด มอบร่ม
ขอขอบคุณจ๊ะผ๊ะ จ๊ะเยาะ สนับสนุนเงินเพื่อซื้อของรางวัล
ขอขอบคุณ ร้านศักดิ์เภสัช มอบสมุด
ขอขอบคุณครูนก มอบแปรงสีฟัน...
ดูเพิ่มเติม
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
 
 
 
 
 
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอกันตัง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นบุคลากร สกร.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตาม"โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ 2567 ” ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตัง กิจกรรมประกอบด้วย
▶️ลูกโป่งแฟนซี
▶️ตอบคำถามมีรางวัล
▶️เกมส์อ่านออก เขียนได้
▶️เกมส์อักษรมหัศจรรย์
▶️เกมส์นันทนาการร (เก้าอี้ดนตรี)
ขอขอบคุณของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจ ที่มอบให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง เพื่อนำมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ค่ะ (ไม่ได้ถ่ายภาพ ต้องขออภัยจริงๆค่ะ)
ขอขอบคุณ บังแอด มอบร่ม
ขอขอบคุณจ๊ะผ๊ะ จ๊ะเยาะ สนับสนุนเงินเพื่อซื้อของรางวัล
ขอขอบคุณ ร้านศักดิ์เภสัช มอบสมุด
ขอขอบคุณครูนก มอบแปรงสีฟัน
ขอขอบคุณครูอิ๋ว มอบตุ๊กตาและของรางวัล
ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง ให้โอกาสได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและของรางวัลจัดกิจกรรม
ความรู้สึกทั้งหมด
Nam Sivimon KC, ฐิติรัตน์ หนิษฐา และ คนอื่นๆ อีก 24 คน
 
2 ความคิดเห็น
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 
 
ดูความคิดเห็นเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
16 มกราคม วันครูแห่งชาติ
คำขวัญวันครู ประจำปี 2567
“ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
ความรู้สึกทั้งหมด
ศกร.ตำบลย่านซื่อ กันตัง, ศิริวรรณ นันตสินธุ์ และ คนอื่นๆ อีก 32 คน
 
 
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 
 
 
 
 
 
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ขอขอบคุณ คุณวันทนีย์ ชูแก้ว บริจาคหนังสือประเภทนวนิยาย จำนวน 7 เล่ม ให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง เพื่อให้บริการส่งเสริมการอ่านต่อไป
ความรู้สึกทั้งหมด
อัญชลี หนูนุ่ม, Napa Tang Jiropas และ คนอื่นๆ อีก 3 คน
 
 
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์