[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


      
 

  

  

15 / ก.ย. / 2557 : ประชุม
ประชุมประจำเดือนกันยายน
วันที่ 15 กันยายน 2557 กศน.อำเภอเมืองตรัง โดยการนำของนายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองตรังจัดประชุมประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเมืองตรัง
11 / ก.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครูกศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
วันที่ 11-12 กันยายน 2557 สำนักงานกศน.จังหวัดตรังจัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครูกศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับครูกศน.จังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
2 / ก.ย. / 2557 : กิจกรรมกศน.ตำบลน้ำผุด
แข่งขันกีฬาสีกศน.อำเภอเมืองตรัง รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 31 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองตรังจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
29 / ส.ค. / 2557 : การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการมีงานทำ
กิจกรรมOpen House แสดงผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในจังหวัดตรัง เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์
วันที่ 28- 29 สิงหาคม 2557 กศน.ตำบลน้ำผุดนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมOpen House แสดงผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในจังหวัดตรัง เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ ณ ห้างบิ๊กซี จังหวัดตรัง
27 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การประเมินห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ครูกศน.ตำบลน้ำผุดการประเมินห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
24 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำผุด
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 กศน.ตำบลน้ำผุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำผุด
18 / ส.ค. / 2557 : กิจกรรมการเรียนการสอน
การแข่งขันกีฬาสี กศน.อำเภอเมืองตรัง “รอบคัดเลือก”
17 สิงหาคม 2557 การแข่งขันกีฬาสี กศน.อำเภอเมืองตรัง “รอบคัดเลือก” ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
13 / ส.ค. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2557 นักศึกษากศน.ตำบลน้ำผุดร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
13 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
วันที่ 12 สิงหาคม ครูและนักศึกษากศน.ตำบลน้ำผุด ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี2557
6 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการหมู่บ้านถือศีล ๕ เข้าพรรษาสู่อาราม
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ครูกศน.ตำบลน้ำผุดและคณะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านถือศีล ๕ เข้าพรรษาสู่อาราม ณ วัดทุ่งนา ม.๒ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
30 / ก.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บุคลากร กศน.อำเมืองตรังเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ม.๖ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง
16 / ก.ค. / 2557 : ประชุม
ประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องประกวดห้องสมุดและกีฬาสี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองตรัง ประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องประกวดห้องสมุดและกีฬาสี
9 / ก.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การประเมินภายในโดยต้นสังกัด
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองตรังรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด
1 / ก.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557ครูและนักศึกษากศน.ตำบลน้ำผุดเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
26 / มิ.ย. / 2557 : การศึกษาตามอัธยาศัย
วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นักศึกษา กศน.ตำบลน้ำผุด จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ กศน.ตำบลน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
26 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2557 วันต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
25 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)
วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ครูกศน.ตำบลน้ำผุดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง
24 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอำเภอเมืองตรังเยี่ยมเยียนบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายนันทวัช เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรังเยี่ยมเยียนบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง
23 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
พิธีทำบุญเมืองตรัง เพื่อการปรองดองสมานฉันท์
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.ตำบลน้ำผุดนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญเมืองตรัง เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง
18 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
โครงการยุวกาชาดนอกโรงเรียน สร้างความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอเมืองตรังนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวกาชาดนอกโรงเรียน สร้างความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ ณ แมกไม้รีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
กศน.ตำบลน้ำผุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาคารเอนกประสงค์บ้านเขาโหรง  หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000
ติดต่อ 090-896-3091    Email address :  riverine0@gmailcom
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05