[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


      
 

  

  

9 / ธ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล “กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต”
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 กศน.ตำบลน้ำผุดนำนักศึกษาเข้าร่วม“กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต”เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง
25 / พ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันมหาธีรราชเจ้า
25 พฤศจิกายน 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังร่วมกับหน่วยงาน โรงเรียนต่างๆจัดกิจกรรมวันมหาธีราชเจ้า ณ สนามกีฬา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
25 / พ.ย. / 2557 : กิจกรรมการเรียนการสอน
ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก12ประการ \"เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม\"
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาเข้าค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก12ประการ \"เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม\" ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
15 / พ.ย. / 2557 : กิจกรรมการเรียนการสอน
ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2/2557
วันที่ 15 พ.ย.2557 กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2/2557 \\\"ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ\\\" ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
14 / พ.ย. / 2557 : ประชุม
ประชุมจัดทำแผน กศน.ตำบล และการจัดสรรเงินงบประมาณปี 2558
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 กศน.อำเภอเมืองตรัง ประชุมจัดทำแผน กศน.ตำบล และการจัดสรรเงินงบประมาณปี 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง
9 / พ.ย. / 2557 : กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษา กศน.ตำบลน้ำผุด รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษา กศน.ตำบลน้ำผุด รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 / พ.ย. / 2557 : ประชุม
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 3พ.ย. 57 นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง ประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง
30 / ต.ค. / 2557 : ประชุม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูผู้สอนคนพิการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูผู้สอนคนพิการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
28 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมต้อนรับท่านสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง คนใหม่
วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 บุคลากรกศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมต้อนรับท่านสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง คนใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
23 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
งานเลี้ยงส่ง..ผอ.ประวิตร ทับเที่ยง และ ผอ.อธิชา รจนะ “ยามอยู่เราผูกพัน....ยามจากกันเราคิดถึง”
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ชาว กศน.จังหวัดตรังร่วมงานเลี้ยงส่ง..ผอ.ประวิตร ทับเที่ยง และ ผอ.อธิชา รจนะ “ยามอยู่เราผูกพัน....ยามจากกันเราคิดถึง” ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
23 / ต.ค. / 2557 : ประชุม
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ บุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง
21 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
พิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลน้ำผุด เข้าร่วมพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านเขาหลัก ม.7 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
20 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมต้อนรับ กศน.อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด
วันที่ 20 ต.ค. 57 นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง บรรณารักษ์ และคณะครู กศน.ให้การต้อนรับกศน.อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
15 / ต.ค. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
การสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองตรัง และ กศน.อำเภอห้วยยอดร่วมจัดการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นักศึกษา กศน.ตำบลน้ำผุดร่วมบริจาคโลหิต
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นักศึกษา กศน.ตำบลน้ำผุดร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง
9 / ต.ค. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่94/ตง.2
วันที่ 7-10 ตุลาคม 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังนำบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่94/ตง.2
7 / ต.ค. / 2557 : ประชุม
ประชุมประจำเดือนตุลาคม
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองตรังประชุมบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง
26 / ก.ย. / 2557 : ประชุม
ประชุมสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ของบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 26 กันยายน 2557 ประชุมสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ของบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
25 / ก.ย. / 2557 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
กิจกรรมเวทีส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ
วันที่ 25 กันยายน 2557 กศน.ตำบลน้ำผุด ร่วมกับกศน.ตำบลนาโยงใต้ กศน.ตำบลควนปริง และกศน.ตำบลบ้านควนจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
20 / ก.ย. / 2557 : กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลน้ำผุดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
วันที่ 20 - 21 กันยายน 2557 นักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลน้ำผุดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
กศน.ตำบลน้ำผุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาคารเอนกประสงค์บ้านเขาโหรง  หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000
ติดต่อ 090-896-3091    Email address :  riverine0@gmailcom
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05