[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคหนังสือ

ศุกร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2566


  ขอขอบคุณ  คุณสมบูรณ์  เศรษฐวรพันธุ์  บริจาคหนังสือประเทั่วไป  จำนวน  12 เล่ม  ให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง 
  โดยมีนางสาวอัญชลี  หนูนุ่ม  เป็นผู้รับมอบ  เพื่อให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมในพื้นที่ต่อไปเข้าชม : 107


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน 14 / ก.ย. / 2566
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน 14 / ก.ย. / 2566
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน 11 / ส.ค. / 2566
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน 26 / ก.ค. / 2566
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน 26 / ก.ค. / 2566