[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

22 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
22 กรกฎาคม 2556 วันอาสาฬหบูชา 23 กรกฎาคม 2556 วันเข้าพรรษา
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี
17 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง เปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน จังหวัดตรัง สัญจร ภาคใต้ 2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และสถานศึกษาในสังกัด จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน จังหวัดตรัง สัญจร ภาคใต้ 2556 โดยได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทย ให้เกียรต
14 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายจรัส หนุนอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยี่ยมเยียน/แนะนำ/ติดตามงาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดย นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง นำคณะต้อนรับ นายจรัส หนุนอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการ เยี่ยมเยียน/แนะนำ/ติดตามงาน English Program , บ้านหน
10 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบแว่นตาให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบแว่นสายตา สนับสนุนการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับครู กศน. ตำบล เพื่อนำไปให้บริการผู้อ่าน ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
8 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สัญจร 2556 ภาคใต้ จังหวัดตรัง
กศน. สัญจร 2556 มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ถ.ตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
30 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ บุคลากร กศน. รุ่นที่ 3/2556
นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ รุ่นที่ 3/2556 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง และ กศน.อำเภอหาดสำราญซึ่งจัดโดย กศน.อำเภอเมืองตรัง โดยนายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง ,น
26 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเืมืองตรัง นำคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมงาน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
25 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติด
(International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น \"วันต่อต้านยาเสพติดโลก\"
5 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมมุมหนังสือ กศน.อำเภอเมืองตรัง ณ ท่าอากาศยาน จังหวัดตรัง
นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมที่อ่านหนังสือ กศน.อำเภอเมืองตรัง ณ ท่าอากาศยาน จังหวัดตรัง โดยมี นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง , ศึกษานิเทศก์ และงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา ติดตามให้ข้อมูลในครั้งนี้
29 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ได้ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
18 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดตรังและกศน.อำเภอเมืองตรัง รวมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
กศน.จังหวัดตรัง โดยการนำของนายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง คณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ นำบุคลากรในสังกัดและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรังร่วมกิจกรรมโครงการ รวมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในเทศกาลวันวิสา
16 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่ง วันวิสาขบูชา 2556 ตรงกับวันที่ 24 พฤษภาคม 2556
คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า \"วิสาขปุรณมีบูชา\" แปลว่า \"การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ\" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6
12 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพืชมงคล 2556 หรือ พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556
วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ
8 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
3 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันฉัตรมงคล
ความสำคัญ วันฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย
28 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง และคณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ เกาะกระดาน จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
21 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมปฏิบัติการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยงานการศึกษาตามอัธยาศัย จัดประชุมปฏิบัติการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมีนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายบ้านหนัง
17 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เยี่ยมชมและนิเทศงานการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง วันที่ 17 เมษายน 2556
9 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดตั้งมุมหนังสือ ณ ท่าอากาศยานตรังเพิ่มเติม
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบมุมหนังสือใำห้ท่าอากาศยานตรัง โดยมีนายชวลิต วรชุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง รับมอบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
8 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสงกรานต์ 2556 ประเพณีวันสงกรานต์
ในสมัยโบราณ คนไทยถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ซึ่งตกราว ๆ เดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพราะถือว่าเป็นช่วงฤดูหนาว ต่อมาในปี พ.ศ. 2432 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้เป็นวันที่ 1 เมษายน แต่เมื่อในยุคสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05