[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกันคุณภาพสถานศึกษาโดย ต้นสังกัด
ประกันคุณภาพสถานศึกษาโดย ต้นสังกัด วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2557
6 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”
ความเป็นมาของ “วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”ความเป็นมาของวันงดดื่มสุราแห่งชาตินั้น เริ่มต้นจากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และองค์กรภาคี ได้รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖
1 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
22 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ศึกษาดูงาน ฮ่องกง - มาเก๊า
กศน. ศึกษาดูงาน ฮ่องกง - มาเก๊า วันที่ 16-18 มิ.ย. 2557
12 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน
ถ้าเอ่ยชื่อ \"สุนทรภู่\" เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง \"พระอภัยมณี\" จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ \"มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์\&
5 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสิ่งแวดล้อมโลก 2557 World Environment Day 5 มิ.ย.
ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุกวัน สังเกตได้จากปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการมนุษ
28 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอบคุณเครือข่ายสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านกับ กศน.อำเภอมืองตรัง
ขอบคุณเครือข่ายสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านกับ กศน.อำเภอมืองตรัง โดยได้รับมอบหมายจาก ท่านประวิตร ทับเที่ยง ผอ.กศน.จังหวัดตรัง นำเกียรติบัตรไปมอบ แก่ นายก อบจ.ตรัง - ผอ.สนามบินตรัง - นายสถานีรถไฟตรัง และโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตรัง 28 พค.57
18 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง เป็นประธานงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดยมี นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง และ คณะครู บรรณารักษ์ และบุคลากรของศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมกันจัดงานปฐมนิเทศ
11 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันวิสาขบูชา ขึ้น15 ค่ำ เดือน 6 วันที่ 13 พ.ค. 57
วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ วันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ปรินิพพาน
8 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันสำคัญของไทยอีกวันหนึ่งคือวันพืชมงคล หรือ Royal Ploughing Ceremony ในภาษาอังกฤษ โดยเป็นวันที่มีความสำคัญของเกษตรกรไทย ปีนี้ตรงวันที่ 9 พ.ค. 2557
4 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบ
1 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ครึ่งปีงบประมาณ 2557 ประจำไตรมาสที่ 3/2557
เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดย นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครึ่งปีงบประมาณ 2557 ประจำไตรมาสที่ 3/2557 ของสำนักงาน
18 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีไทยการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
กศน.ตรัง ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
2 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษา เสริมปัญญาสู่โลกกว้าง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันรักอ่าน ประจำปี 2557 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง กศน.อำเภอเมืองตรังโดยมีนายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเมืองเมืองตรัง กล่าวรายงานฯ
20 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษา เสริมปัญญาสู่โลกกว้าง
กศน. อำเภอเมืองตรัง ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมวันรักการอ่าน วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
8 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.กศน.จังหวัดตรัง และคณะ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถานปนา สำนักงาน กศน. ประจำปี 2557
นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.กศน.จังหวัดตรัง และคณะ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถานปนา สำนักงาน กศน. ประจำปี 2557 และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต (คลอง 6) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพฐ.ประกาศผลรางวัลหนังสือหนังสือดีเด่นประจำปี 2557
เผยผลประกวดหนังสือดีเด่น 57 \'รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ \'คว้าประเภทสารคดี \'โคลงบ้านโคลงเมือง \'ของนายทิวาคว้ากวีนิพนธ์
23 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมสนามสอบเทียบระดับ กศน.อำเภอเมืองตรัง
คณะจากศูนย์ภาคและจากสำนักงาน กศน.เยี่ยมสนามสอบเทียบระดับ กศน.อำเภอเมืองตรัง
10 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม
5 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก
King Prajadhipok portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ฉลองวันพระราชสมภพ ครบ 100 พรรษา24 Queen Saovabha Phongsri.jpg สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ฉลองวันพร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05