[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

12 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ มุมหนังสือ บขส.ตรัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ดำเนินการหมุนเวียนสื่อไปยังมุมหนังสือ ณ บขส.ตรัง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555
9 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ มุมหนังสือสถานีรถไฟตรัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง หมุนเวียนสื่อไปยังมุมหนังสือ สถานีรถไฟตรัง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
6 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง มอบหนังสือ ให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง มอบหนังสือให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เพื่อไว้ให้บริการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
31 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มุมหนังสือ ณ ท่าอากาศยานตรัง
นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรังให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับ จนท.กศน.อำเภอเมืองตรัง ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมุนเวียนสื่อไปยัง มุมหนังสือ ณ ท่าอากาศยานตรัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดย นางไพลิน ธงธวัช หัวหน้างานการศึกษาต
31 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา
วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า \\\"วันมหาปวารณา\\\" คำว่า\\\"ปวารณา\\\"แปลว่า \\\"อนุญาต\\\" หรือ \\\"ยอ
22 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้
21 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง สังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง และสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 ณ ลานหน้าตราสัญลักษณ์สถาน การเสด็จพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดตรัง และสวนท
14 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มสธ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
มสธ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง วันที่ 13-14 ตุลาคม 2555 และครั้งที่ 3 วันที่ 3-4 พ.ย. 2555
3 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ ผอ.ขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง
ชาวกศน.อำเภอเมืองตรัง ยินดีต้อนรับ ผอ.ขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง(คนใหม่)
27 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"คนแคระ\"นวนิยาย\"ของ\"วิภาส ศรีทอง\" คว้าซีไรต์ ประจำปี 2555
คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นวนิยายเรื่อง คนแคระ ของ \"วิภาส ศรีทอง\" ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2555
20 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเกาะมะม่วง ตำบล บ้านควน
ห้องสมุดเคลื่อนที่ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเกาะมะม่วง ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 20 กันยายน 2555
19 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณ คุณวิชญ์ ทับเที่ยง
ขอขอบคุณ คุณวิชญ์ ทับเที่ยง ที่ได้บริจาคนิตยสาร \"ฉลาดซื้อ\" ให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เป็นเวลา 2 ปี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง
3 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ เพื่อเสริมการอ่าน มุมหนังสื่อที่สถานีรถไฟตรัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังได้ดำเนินการหมุนเวียนสื่อไปยังมุมหนังสือ สถานีรถไฟตรัง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับผู้ที่สนใจ
26 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 21 มิถุนายน 2555
17 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานการศึกษาตามอธัยาศัย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ร่วมกับ กศน. ตำบลนาบินหลา ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง และสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2555
17 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอำเภอยิ้ม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่
ห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 17 พ.ค. 2555 ณ โรงเรียนบ้านควนปริง
10 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริืมการอ่าน หมุนเวียนสื่อ มุมหนังสือท่าอากาศยานตรัง และ บขส.ตรัง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้ดำเนินการหมุนเวียนสื่อไปยังมุมหนังสือ บขส.ตรัง และมุมหนังสือท่าอากาศยานตรัง มีนายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยท่าอากาศยานตรัง ให้การต้อนรับและเจ้าหน้าที่ท่าอาศยานตรังได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
29 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนา แนวทางการบริหารบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการสัมมนา แนวทางการบริหารบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลวันที่ 26 เมษายน 2555 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
24 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมุนเวียนสื่อมุมหนังสือสถานีรถไฟตรัง
21 เมษายน 2555 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง โดยนางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสุดา ชาญป้อม ครูชำนาญการพิเศษ ได้ดำเนินการหมุนเวียนสื่อ มุมหนังสือสถานีรถไฟตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/9
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05