[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

23 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ 2557 หรือ ปีใหม่ภาษาอังกฤษ Happy New Year 2014 ใกล้มาถึงแล้ว วันขึ้นปีใหม่ หลาย ๆ คนคงชอบที่จะได้หยุดหลาย ๆ วัน ว่าแต่ที่หยุดและฉลองปีใหม่กันอยู่ทุกปี แล้วรู้หรือไม่ว่า ประวัติปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ มีความเป็นมาอย่างไร วันนี้
20 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน\\\" จังหวัดตรัง (ห้องสมุดเคลื่อนที่)
โครงการ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน\\\" จังหวัดตรัง (ห้องสมุดเคลื่อนที่)ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือนธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านกลางนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันศุกร์ที่
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนสัญจร ครั้งที่ 2 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดสำราญ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนสัญจร ครั้งที่ 2 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดสำราญ วันที่ 17 ธันวาคม 2556
8 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ
25 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพ่อแห่งชาติ 2556
วันพ่อแห่งชาติ 2556วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2556
19 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนสัญจร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนสัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง วันที่ 19 พ.ย. 2556
17 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีลอยกระทง
วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ และหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝ
27 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุม ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุม ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
16 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า \"สมเด็จพระปิยมหาราช\"
10 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรังและนางปณิสรา อภิชัยสรพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช.
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรังและนางปณิสรา อภิชัยสรพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. ณ โรงแรมวัฒนาพาร์คและโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา วันที่ 10 ตุลาคม 2556
7 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง นำบุคลากร เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง นำบุคลากร เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา วันที่ 7 ตุลาคม 2556
26 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์นริสา ณ นคร และ อาจารย์สุพัตรา โทวราภา นิเทศ ติดตามงานระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
อาจารย์นริสา ณ นคร และ อาจารย์สุพัตรา โทวราภา จาก สพร. นิเทศ ติดตามงานระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง โดยมีนายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง และคณะให้การต้อนรับ
24 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน 2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และพิธีมอบรางวัลบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ของสำนัก
16 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองตรัง รับรางวัล ด้านส่งเสริมการอ่านดีเด่น ประจำปี 2555
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับโล่รางวัลด้านส่งเสริมการอ่านดีเด่น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 ณ หอประชุมประจักษ์สิลปาคมจังหวัดหนองคาย
11 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง และ นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ. กศน.อำเภอเมืองตรัง นำข้าราชการและบุคลากร ร่วมมหกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๓
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง และ นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ. กศน.อำเภอเมืองตรัง นำข้าราชการและบุคลากร ร่วมมหกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๓ณ สนามกีฬา จังหวัดหนองคาย โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.เป็นประธานในพิธีเปิด บร
29 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ และห้องสมุด เรือนจำในพื้นที่บริกา่ร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ และห้องสมุด เรือนจำในพื้นที่บริกา่ร วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ หอสมุดติณสูลานนท์ชั้น 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
8 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2519 ก่อนหน้านั้นเคยใช้วันที่ 10 มีนาคม, 15 เมษายน, และ 4 ตุลาคมสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาว ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้
4 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เมืองตรังเกมส์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 กศน.อำเภอเมืองตรัง
28 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
29 กรกฎาคม 2556 วันภาษาไทยแห่งชาติ
รู้กันหรือไม่ว่าภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ ก็มีวันที่ระลึกถึงภาษาไทยของเราด้วยเหมือนกัน โดยในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็น \"วันภาษาไทยแห่งชาติ\"

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05