[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

12 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพืชมงคล 2556 หรือ พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556
วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ
8 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
3 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันฉัตรมงคล
ความสำคัญ วันฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย
28 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง และคณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ เกาะกระดาน จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
21 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมปฏิบัติการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยงานการศึกษาตามอัธยาศัย จัดประชุมปฏิบัติการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมีนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายบ้านหนัง
17 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เยี่ยมชมและนิเทศงานการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง วันที่ 17 เมษายน 2556
9 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดตั้งมุมหนังสือ ณ ท่าอากาศยานตรังเพิ่มเติม
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบมุมหนังสือใำห้ท่าอากาศยานตรัง โดยมีนายชวลิต วรชุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง รับมอบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
8 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสงกรานต์ 2556 ประเพณีวันสงกรานต์
ในสมัยโบราณ คนไทยถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ซึ่งตกราว ๆ เดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพราะถือว่าเป็นช่วงฤดูหนาว ต่อมาในปี พ.ศ. 2432 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้เป็นวันที่ 1 เมษายน แต่เมื่อในยุคสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
3 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ แก่นางจาริณี พลแสง ณ บ้านโคกวัว เลขที่ 63/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556
26 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมโครงการ\\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\"
กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมโครงการ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\" จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรังโดยมี นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
14 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. และคณะ นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร EP
นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. และคณะ นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร EP และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ของ กศน.อำเภอเมืองตรัง โดยมีนายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง , นางอธิชา รจนะ รอง ผอ.สำนักงาน กศน
10 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำโดย นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการรพิเศษ ตรวจเยี่ยมและนิเทศก์การดำเนินงานโครงการบ้านห
16 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับการประเมินฯ โดย สมศ.
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรังรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)รอบสามในวันที่ 16-18 ก.พ.56
30 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดตั้งมุมหนังสือโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
กศน.อำเภอเมืองตรัง ได้ดำเนินการจัดตั้งมุมหนังสือร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง บริเวณหน้าห้องทันตกรรมวันที่ 30 มกราคม 2556
23 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเพาะปัญญา
ห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนเพาะปัญญา วันที่ 23 มกราคม 2556
23 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมอาชีพในงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมอาชีพในงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วันที่ 22 มกราคม 2556
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู 16 มกราคม 2556
คำขวัญวันครู 2556 \"แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน\"
12 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กปี 2556
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เมื่อวันเสาร์ 12 มกราคม 2556
4 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556
สำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทยนั้น ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งในปีพ.ศ. 2556 วันเด็กแห่งชาติ จะตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556
26 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายคำว่า \"ปี\" หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ดังนั้น \"ปีใหม่\" จึงหมายถึง การขึ้นรอบใหม่หลังจาก 12 เดือน หรือ 1 ปี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05