[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

3 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ แก่นางจาริณี พลแสง ณ บ้านโคกวัว เลขที่ 63/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556
26 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมโครงการ\\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\"
กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมโครงการ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\" จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรังโดยมี นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
14 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. และคณะ นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร EP
นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. และคณะ นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร EP และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ของ กศน.อำเภอเมืองตรัง โดยมีนายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง , นางอธิชา รจนะ รอง ผอ.สำนักงาน กศน
10 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำโดย นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการรพิเศษ ตรวจเยี่ยมและนิเทศก์การดำเนินงานโครงการบ้านห
16 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับการประเมินฯ โดย สมศ.
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรังรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)รอบสามในวันที่ 16-18 ก.พ.56
30 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดตั้งมุมหนังสือโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
กศน.อำเภอเมืองตรัง ได้ดำเนินการจัดตั้งมุมหนังสือร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง บริเวณหน้าห้องทันตกรรมวันที่ 30 มกราคม 2556
23 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเพาะปัญญา
ห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนเพาะปัญญา วันที่ 23 มกราคม 2556
23 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมอาชีพในงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมอาชีพในงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วันที่ 22 มกราคม 2556
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู 16 มกราคม 2556
คำขวัญวันครู 2556 \"แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน\"
12 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กปี 2556
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เมื่อวันเสาร์ 12 มกราคม 2556
4 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556
สำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทยนั้น ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งในปีพ.ศ. 2556 วันเด็กแห่งชาติ จะตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556
26 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายคำว่า \"ปี\" หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ดังนั้น \"ปีใหม่\" จึงหมายถึง การขึ้นรอบใหม่หลังจาก 12 เดือน หรือ 1 ปี
4 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพ่อแห่งชาติ 2555 ประวัติความเป็นมาความสำคัญ กลอนวันพ่อ การ์ดวันพ่อ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวัน
3 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
คณะครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ นำนักเรียน จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องน้อมนำคำพ่อสอนไปปฎิบัติในการดำเนินชีวิต ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 09.30 - 12.00 น.
29 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านหนังสือ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง ได้ดำเนินการสำรวจบ้านหนังสือ
25 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันลอยกระทง ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง 2555 วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
วันลอยกระทง ปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555ประเพณีลอยกระทง ตำนานการลอยกระทงเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลก วันลอยกระทง จัดขึ้นในทุกวันเพ็ญเดือนสิบสองของปี เป็นวันที่น้ำเต็มตลิ่ง วันเพ็ญซึ่งเป็นวันสว่าง และเดือนสิบสองที่มีน้ำเต็มตลิ่ง
22 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดไทรงาม ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดไทรงาม ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันทีี่ 22 พ.ย. 2555
14 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2012 หรือ โคโรน่าไวรัส 2012 (Novel coronavirus)
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ในต่างประเทศ ข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 พบผู้ป่วยติดเชื้อ 2 ราย ในจำนวนนี้ เสียชีวิต 1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยชายชาวกาตาร์ และผู้ป่วยชาวซาอุดิอาระเบีย ซึ่งผลการตรวจทางห้
12 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ มุมหนังสือ บขส.ตรัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ดำเนินการหมุนเวียนสื่อไปยังมุมหนังสือ ณ บขส.ตรัง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555
9 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ มุมหนังสือสถานีรถไฟตรัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง หมุนเวียนสื่อไปยังมุมหนังสือ สถานีรถไฟตรัง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05