[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดตรังตรัง ดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กศน.จังหวัดตรังตรัง ดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
6 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบสี่ (ครั้งที่ 1)
กศน.ตรัง จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบสี่ (ครั้งที่ 1)
2 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัด ร่วมต้อนรับนางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ และคณะบุคลากร จาก กศน.จังหวัดพัทลุง
สำนักงาน กศน.จังหวัด ร่วมต้อนรับนางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ และคณะบุคลากร จาก กศน.จังหวัดพัทลุง
30 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดตรัง ประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
กศน.จังหวัดตรัง ประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
30 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง
26 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง จัดอบรมวัดผลประเมินผลการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
กศน.ตรัง จัดอบรมวัดผลประเมินผลการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
16 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 จังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 จังหวัดตรัง
16 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2558
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2558
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.อำเภอเมืองตรัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.อำเภอเมืองตรัง
10 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายบริพัทธ์ สิงหพันธ์ (เสื้อสีขาว) นักศึกษา กศน.อำเภอห้วยยอด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558
นายบริพัทธ์ สิงหพันธ์ (เสื้อสีขาว) นักศึกษา กศน.อำเภอห้วยยอด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558
9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ นำบุคลากรในสังกัด เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ นำบุคลากรในสังกัด เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558
8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด แก่ครูผู้สอนคนพิการ สังกัด กศน.จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด แก่ครูผู้สอนคนพิการ สังกัด กศน.จังหวัดตรัง
7 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมบุคลากรที่พักอาศัยอยู่บ้านพักสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมบุคลากรที่พักอาศัยอยู่บ้านพักสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.สิเกา เข้าคาราวะอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผอ.กศน.สิเกา เข้าคาราวะอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
30 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าคาราวะอวยพรนายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าคาราวะอวยพรนายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
30 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมคาราวะอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2558 นายอุทัย พงศ์จันทรเสถียร อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจัง
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมคาราวะอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2558 นายอุทัย พงศ์จันทรเสถียร อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจัง
30 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมคาราวะอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2558 นายบุญลาภ วังช่วย อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมคาราวะอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2558 นายบุญลาภ วังช่วย อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง
29 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
กศน.อำเภอกันตัง เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05