[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

31 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศนง.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2558
กศนง.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2558
25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง จัดโครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทย
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สำนักงาน กศน.ตรัง จัดโครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทย ประเภทเรียงความ การพูด และการร้องเพลง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ค
25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมแผนการลงทะเบียนหลักสูตร2551ภาคเรียนที่1/2558
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมแผนการลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ
27 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ร่วมโครงการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และประเมินเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอันดามัน
กศน.ตรัง ร่วมโครงการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และประเมินเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอันดามัน
23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดตรังตรัง ดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กศน.จังหวัดตรังตรัง ดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
6 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบสี่ (ครั้งที่ 1)
กศน.ตรัง จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบสี่ (ครั้งที่ 1)
2 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัด ร่วมต้อนรับนางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ และคณะบุคลากร จาก กศน.จังหวัดพัทลุง
สำนักงาน กศน.จังหวัด ร่วมต้อนรับนางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ และคณะบุคลากร จาก กศน.จังหวัดพัทลุง
30 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดตรัง ประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
กศน.จังหวัดตรัง ประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
30 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง
26 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง จัดอบรมวัดผลประเมินผลการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
กศน.ตรัง จัดอบรมวัดผลประเมินผลการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
16 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 จังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 จังหวัดตรัง
16 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2558
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2558
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.อำเภอเมืองตรัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.อำเภอเมืองตรัง
10 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายบริพัทธ์ สิงหพันธ์ (เสื้อสีขาว) นักศึกษา กศน.อำเภอห้วยยอด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558
นายบริพัทธ์ สิงหพันธ์ (เสื้อสีขาว) นักศึกษา กศน.อำเภอห้วยยอด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558
9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ นำบุคลากรในสังกัด เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ นำบุคลากรในสังกัด เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558
8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด แก่ครูผู้สอนคนพิการ สังกัด กศน.จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด แก่ครูผู้สอนคนพิการ สังกัด กศน.จังหวัดตรัง
7 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมบุคลากรที่พักอาศัยอยู่บ้านพักสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมบุคลากรที่พักอาศัยอยู่บ้านพักสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.สิเกา เข้าคาราวะอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผอ.กศน.สิเกา เข้าคาราวะอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05