[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

6 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กศน.สิเกา
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กศน.อำเภอสิเกา
1 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคุณธรรม ร่วมต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมประชาธิปไตย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมประชาธิปไตย กศน.อำเภอวังวิเศษ
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคุณธรรม ร่วมต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมประชาธิปไตย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมประชาธิปไตย กศน.อำเภอวังวิเศษ
1 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ กศน.อำเภอกันตัง
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ กศน.อำเภอกันตัง
1 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน.ห้วยยอด
นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่น 3772/ตง.67 แบบค่ายพักแรม 4 วัน 3 คืน (ผ้าผูกคอพระราชทาน) กศน.อำเภอห้วยยอด
1 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาแนวทางการประสานแผนการนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.
ประชุมสัมมนาแนวทางการประสานแผนการนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.
21 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2564)
ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2564)
7 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจความพร้อมของ กศน.อำเภอในการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบสำรวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพร้อมของ กศน.อำเภอ ในการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการจัดลำดับการจัดสรรงบประมาณให้แก่ กศน.อำเภอที่มีความพร้อมในการจัดทำโครงการมากที่สุด
7 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมบุคลากรในสังกัด ในการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. และตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหว
10 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจราชการ
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
10 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิ ทางสูฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กรกฎาคม 2559
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล อำเภอกันตัง
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล อำเภอกันตัง โดยมีนายกมล ประเสริฐกุลนายอำเภอกันตัง ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงเรียนกันตังพิธยากร อำเภอกันตัง จังหวั
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน รุ่นที่ 3197/ตง.55 กศน.อำเภอเมืองตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน รุ่นที่ 3197/ตง.55 กศน.อำเภอเมืองตรัง โดยมีนายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง
25 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการ ภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน
23 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ ณ กศน.อำเภอนาโยง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ประชุมบรรณารักษ์ในสังกัด
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงาน กศน.ตรัง โดยนางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมบรรณารักษ์ในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัยในปีงบประมาณ 2559
23 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิสก์
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิสก์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electron
23 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างพร
23 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ประชุมหารือด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยการนำของนางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมหารือด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โดยมีคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากรผุ้รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง
4 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีฉลองโรงเรียนปิยบุตร ศึกษากร
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.ตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีฉลองโรงเรียนปิยบุตร ศึกษากร
4 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ร่วมโครงการเพิ่มทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตรัง พื้นที่สร้าง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติโครงการเพิ่มทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตรัง พื้นที่สร้างสรรค์เยาวชน ณ อำเอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ใช้เกียรติเป็น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05