[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

23 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างพร
23 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ประชุมหารือด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยการนำของนางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมหารือด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โดยมีคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากรผุ้รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง
4 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีฉลองโรงเรียนปิยบุตร ศึกษากร
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.ตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีฉลองโรงเรียนปิยบุตร ศึกษากร
4 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ร่วมโครงการเพิ่มทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตรัง พื้นที่สร้าง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติโครงการเพิ่มทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตรัง พื้นที่สร้างสรรค์เยาวชน ณ อำเอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ใช้เกียรติเป็น
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.ตรังร่วมเป็นเกียรติโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ร่วมสร้างจิสำนึกในความเป้นชาติไทย ในโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำ
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดตรัง ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ครั้งที่ 11
ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ครั้งที่ 11/2558 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง มอบหนังสือสำคัญการแต่งตั้ง และเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดตรัง ทำพิธีมอบหนังสือสำคัญการแต่งตั้ง และเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ใน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนายสุรชัย จันทร์สถาพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้เป็นรูปแบบที่ถูกต
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.ตรัง เปิดโครงการอบรมฯ กศน.ห้วยยอด
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาและเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยมีนางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด กล่าวราย
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ในสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และคณะครูและบุคลากรที่ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหา
27 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.ตรัง ประชุมยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน 2559
สำนักงาน กศน.ตรัง ประชุมยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน 2559
25 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
กศน.ตรัง ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาล นครตรัง
18 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ประชุมเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานและฐานข้อมูล กศน.ตำบล
กศน.ตรัง ประชุมเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานและฐานข้อมูล กศน.ตำบล
13 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ร่วมประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์
2 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมบันทึกเสียง รายการถวาย พระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมบันทึกเสียง รายการถวาย พระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ตรวจ ผลการเรียนเฉลี่ย GPA และ PR
กศน.ตรัง ตรวจ ผลการเรียนเฉลี่ย GPA และ PR ภาคเรียนที่ 1/2558
7 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ในสังกัด
เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมอาเซียนศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
21 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่นิเทศการสอบปลายภาค
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่นิเทศการสอบปลายภาค
21 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรก ณ วัดนาเมืองเพชร อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรก ณ วัดนาเมืองเพชร อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
18 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.จังหวัดตรัง ร่วมรับเกียรติบัตรฯ ผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมวิชาการ \"ตรัง รวมพลังปัญญา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน\"
ผอ.กศน.จังหวัดตรัง ร่วมรับเกียรติบัตรฯ ผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมวิชาการ \"ตรัง รวมพลังปัญญา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน\"

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05