[x] ?????????????
 
 

  

  

7 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบ N Net
10 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษา กศน.ตำบลสุโสะ ที่มีรายชื่อดังนี้เข้ารับการทดสอบ
30 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562 ครู กศน.ตำบลสุโสะ ได้้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงาน งบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปะเหลียน
23 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานนิเทศกิจกรรม กศน.
วันที่ 22 พ.ย. 2561 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน และนายขจรพงศ์ ศิริสม ฝ่ายนิเทศกิจกรรม กศน. ได้ลงพื้นที่ กศน.ตำบลสุโสะ เพื่อตรวจเยียมและนิเทศกิจกรรม กศน.ตำบลสุโสะ
23 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รถโมบายเคลื่อนที่
วันที่ 13 ธ.ค.2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมอำเภอยิ้ม โดยร่วมจัดโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน
23 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศส.ปชต.สุโสะ
วันที่ 28 พ.ย. 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ และตัวแทน ศส.ปชต.สุโสะ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ งปม.2562
วันที่ 3-10 ธ.ค.2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ นำประชาชนเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ กศน.อำเภอปะเหลียน
12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ตุลาคม 2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอปะเหลียน
12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561
12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจเด็กนอกระบบการศึกษา
ครู กศน.ตำบลสุโสะ ได้สำรวจเด็ก อายุ 3-18 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ตำบลสุโสะ ในเดือนตุลาคม 2561
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 กรกฎาคม 2561
กศน.ตำบลสุโสะ ได้ส่งนายสมพร ขันนุ้ย นักศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ปลาย ไปเข้าร่วมอบรมโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน 2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิ.ย. 61 ร่วมกับเครือข่ายอำเภอปะเหลียน
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 กรกฎาคม 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
4-5 กรกฎาคม 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร \\\\\\\\\\\\\\\"การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Koratsite 2.05\\\\\\\\\\\\\\\" ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค. 2561
7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานกาชาด
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรมร้านนาวากาชาด ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด จ.ตรัง วันที่ 6 ธันวาคม 2560
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
กศน.ตำบลสุโสะ เป็นศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
26 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านหนังสือชุมชน
กศน.ตำบลสุโสะ จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนบ้านสุโสะ
25 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า วันที่ 25 พ.ย. 2560 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน @ กศน.ตำบลสุโสะ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลสุโสะ บริการ Free Wi Fi
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศส.ปชต.สุโสะ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสุโสะ
23 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลสุโสะ
ศูนย์เรียนูรู้ปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงและเกาตรทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลสุโสะ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>