[x] ?????????????
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< พฤศจิกายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
เช็คซิ....
ยาที่บ้านหมดอายุแล้วหรือยัง ???   เข้าชม :  [413]
10 สุดยอดอาหารต้านพุงป่อง
เทรนด์สุขภาพมาแรง   เข้าชม :  [341]
โรคไข้หวัดอีโบล่า
สถานการณ์ในปัจจุบัน โรคไข้หวัดอีโบล่า   เข้าชม :  [280]
คุณติดสมาร์ทโฟนหรือเปล่า
ถ้าคุณมีอาการอย่างนี้ อันตราย   เข้าชม :  [399]
ผู้หญิงต้องรู้
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   เข้าชม :  [364]
 

12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ตุลาคม 2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [2]

12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561  เข้าชม :  [2]

12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจเด็กนอกระบบการศึกษา
ครู กศน.ตำบลสุโสะ ได้สำรวจเด็ก อายุ 3-18 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ตำบลสุโสะ ในเดือนตุลาคม 2561  เข้าชม :  [6]

31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 กรกฎาคม 2561
กศน.ตำบลสุโสะ ได้ส่งนายสมพร ขันนุ้ย นักศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ปลาย ไปเข้าร่วมอบรมโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [5]

31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน 2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิ.ย. 61 ร่วมกับเครือข่ายอำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [10]

31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 กรกฎาคม 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.  เข้าชม :  [11]

4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
4-5 กรกฎาคม 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร \\\\\\\\\\\\\\\"การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Koratsite 2.05\\\\\\\\\\\\\\\" ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค. 2561  เข้าชม :  [17]

7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานกาชาด
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรมร้านนาวากาชาด ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด จ.ตรัง วันที่ 6 ธันวาคม 2560  เข้าชม :  [36]

27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
กศน.ตำบลสุโสะ เป็นศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต   เข้าชม :  [33]

26 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านหนังสือชุมชน
กศน.ตำบลสุโสะ จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนบ้านสุโสะ  เข้าชม :  [54]

12 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง ด้านการส่งเสริมพุทธศาสนาและการทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 7-8 พ.ย.2561  เข้าชม :  [2]
12 / พ.ย. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ  เข้าชม :  [2]
12 / พ.ย. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค 2/2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561  เข้าชม :  [2]
13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [8]
5 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลสุโสะ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการทำอาหารไก่พื้นบ้าน วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสุโสะ  เข้าชม :  [5]
5 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
กศน.ตำบลสุโสะ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฏาคม 2561  เข้าชม :  [11]
4 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
กศน.ตำบลสุโสะ จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561  เข้าชม :  [5]
28 / ธ.ค. / 2560 : กิจกรรม
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการ การเรียนรู้แบบโครงงาน   เข้าชม :  [19]

 


นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์
ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอปะเหลียน
นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ
ครูอาสาสมัคร
รับผิดชอบพื้นที่


นางสาวอริสา ชูแก้ว
ครู กศน.ตำบลสุโสะ
 
 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 

xx

 
 
กศน.ตำบลสุโสะ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่ ศูนย์เอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เบอร์โทร 088-264-3321
e-mail: arisa.892@hotmail.com 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05