[x] ?????????????
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< มกราคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
เช็คซิ....
ยาที่บ้านหมดอายุแล้วหรือยัง ???   เข้าชม :  [425]
10 สุดยอดอาหารต้านพุงป่อง
เทรนด์สุขภาพมาแรง   เข้าชม :  [355]
โรคไข้หวัดอีโบล่า
สถานการณ์ในปัจจุบัน โรคไข้หวัดอีโบล่า   เข้าชม :  [291]
คุณติดสมาร์ทโฟนหรือเปล่า
ถ้าคุณมีอาการอย่างนี้ อันตราย   เข้าชม :  [410]
ผู้หญิงต้องรู้
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   เข้าชม :  [375]
 

23 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานนิเทศกิจกรรม กศน.
วันที่ 22 พ.ย. 2561 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน และนายขจรพงศ์ ศิริสม ฝ่ายนิเทศกิจกรรม กศน. ได้ลงพื้นที่ กศน.ตำบลสุโสะ เพื่อตรวจเยียมและนิเทศกิจกรรม กศน.ตำบลสุโสะ  เข้าชม :  [5]

23 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รถโมบายเคลื่อนที่
วันที่ 13 ธ.ค.2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมอำเภอยิ้ม โดยร่วมจัดโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน  เข้าชม :  [4]

23 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศส.ปชต.สุโสะ
วันที่ 28 พ.ย. 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ และตัวแทน ศส.ปชต.สุโสะ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง  เข้าชม :  [5]

23 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ งปม.2562
วันที่ 3-10 ธ.ค.2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ นำประชาชนเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ กศน.อำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [5]

12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ตุลาคม 2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [8]

12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561  เข้าชม :  [6]

12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจเด็กนอกระบบการศึกษา
ครู กศน.ตำบลสุโสะ ได้สำรวจเด็ก อายุ 3-18 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ตำบลสุโสะ ในเดือนตุลาคม 2561  เข้าชม :  [16]

31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 กรกฎาคม 2561
กศน.ตำบลสุโสะ ได้ส่งนายสมพร ขันนุ้ย นักศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ปลาย ไปเข้าร่วมอบรมโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [26]

31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน 2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิ.ย. 61 ร่วมกับเครือข่ายอำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [22]

31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 กรกฎาคม 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.  เข้าชม :  [28]

23 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ
นักศึกษา กศน.ตำบลสุโสะ ได้พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ เพื่อเข้าสู่ กศน. 4 G อย่างต่อเนื่อง  เข้าชม :  [5]
23 / ธ.ค. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
ประเมินระดับการรู้หนังสือ ภาคเรียน ที่ 2/2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ ได้ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561   เข้าชม :  [4]
23 / ธ.ค. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 20 พ.ย. 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ นำนักศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ กศน.อำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [4]
23 / ธ.ค. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการค่่ายปรับพื้นฐาน กศน.อำเภอปะเหลียน ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 19-20 ธ.ค. 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการค่ายปรับพื้นฐาน ณ กศน.อำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [4]
12 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง ด้านการส่งเสริมพุทธศาสนาและการทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 7-8 พ.ย.2561  เข้าชม :  [7]
12 / พ.ย. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ  เข้าชม :  [11]
12 / พ.ย. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค 2/2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561  เข้าชม :  [10]
13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [18]

 


นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์
ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอปะเหลียน
นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ
ครูอาสาสมัคร
รับผิดชอบพื้นที่


นางสาวอริสา ชูแก้ว
ครู กศน.ตำบลสุโสะ
 
 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 

xx