[x] ?????????????
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< เมษายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
เช็คซิ....
ยาที่บ้านหมดอายุแล้วหรือยัง ???   เข้าชม :  [479]
10 สุดยอดอาหารต้านพุงป่อง
เทรนด์สุขภาพมาแรง   เข้าชม :  [401]
โรคไข้หวัดอีโบล่า
สถานการณ์ในปัจจุบัน โรคไข้หวัดอีโบล่า   เข้าชม :  [364]
คุณติดสมาร์ทโฟนหรือเปล่า
ถ้าคุณมีอาการอย่างนี้ อันตราย   เข้าชม :  [448]
ผู้หญิงต้องรู้
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   เข้าชม :  [436]
 

16 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ธันวาคม 2562
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [12]

16 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 ตุลาคม 2562
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน ปี 2563  เข้าชม :  [17]

16 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย กศน. 2563
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.ตรัง วันที่ 24-25 ธ.ค. 2562  เข้าชม :  [13]

16 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง วันที่ 3-4 ธ.ค. 2562  เข้าชม :  [11]

16 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค 2/2562
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562   เข้าชม :  [9]

16 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ตุลาคม 2562
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [15]

16 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ตุลาคม 2562
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [15]

7 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบ N Net
10 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษา กศน.ตำบลสุโสะ ที่มีรายชื่อดังนี้เข้ารับการทดสอบ  เข้าชม :  [47]

30 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562 ครู กศน.ตำบลสุโสะ ได้้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงาน งบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปะเหลียน   เข้าชม :  [45]

23 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานนิเทศกิจกรรม กศน.
วันที่ 22 พ.ย. 2561 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน และนายขจรพงศ์ ศิริสม ฝ่ายนิเทศกิจกรรม กศน. ได้ลงพื้นที่ กศน.ตำบลสุโสะ เพื่อตรวจเยียมและนิเทศกิจกรรม กศน.ตำบลสุโสะ  เข้าชม :  [59]

16 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม
8 พ.ย. 2562 จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ณ หาดปากเมง จ.ตรัง  เข้าชม :  [12]
16 / ธ.ค. / 2562 : กจิกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค 2/2562
ครู กศน.ตำบลสุโสะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562  เข้าชม :  [14]
16 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม
พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ ภาคเรียนที่ 2/2560  เข้าชม :  [12]
7 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
4-6 ก.พ. 62 ค่ายเยาวชนอาสาฯ
น.ส.ปรายฝัน สมใจ และ น.ส.ศรศิริ จันทร์เพ็ญ เป็นตัวแทนนักศึกษา กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด  เข้าชม :  [42]
1 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
นักศึกษา กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ณ หาดปากเมง จ.ตรัง  เข้าชม :  [49]
23 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ
นักศึกษา กศน.ตำบลสุโสะ ได้พัฒนา กศน.ตำบลสุโสะ เพื่อเข้าสู่ กศน. 4 G อย่างต่อเนื่อง  เข้าชม :  [53]
23 / ธ.ค. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
ประเมินระดับการรู้หนังสือ ภาคเรียน ที่ 2/2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ ได้ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561   เข้าชม :  [65]
23 / ธ.ค. / 2561 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 20 พ.ย. 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ นำนักศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ กศน.อำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [63]

 

  
นางสาวประโลม เสียมไหม
ครู คศ.2
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอปะเหลียน

นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ
ครูอาสาสมัคร
รับผิดชอบพื้นที่


นางสาวอริสา ชูแก้ว
ครู กศน.ตำบลสุโสะ
 
 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 

xx