[x] ?????????????
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< กันยายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
เช็คซิ....
ยาที่บ้านหมดอายุแล้วหรือยัง ???   เข้าชม :  [414]
10 สุดยอดอาหารต้านพุงป่อง
เทรนด์สุขภาพมาแรง   เข้าชม :  [328]
โรคไข้หวัดอีโบล่า
สถานการณ์ในปัจจุบัน โรคไข้หวัดอีโบล่า   เข้าชม :  [281]
คุณติดสมาร์ทโฟนหรือเปล่า
ถ้าคุณมีอาการอย่างนี้ อันตราย   เข้าชม :  [394]
ผู้หญิงต้องรู้
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   เข้าชม :  [365]
 

31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 กรกฎาคม 2561
กศน.ตำบลสุโสะ ได้ส่งนายสมพร ขันนุ้ย นักศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ปลาย ไปเข้าร่วมอบรมโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [5]

31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน 2561
ครู กศน.ตำบลสุโสะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิ.ย. 61 ร่วมกับเครือข่ายอำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [6]

31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 กรกฎาคม 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.  เข้าชม :  [6]

4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
4-5 กรกฎาคม 2561 ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร \\\\\\\\\\\\\\\"การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Koratsite 2.05\\\\\\\\\\\\\\\" ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค. 2561  เข้าชม :  [12]

7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานกาชาด
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรมร้านนาวากาชาด ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด จ.ตรัง วันที่ 6 ธันวาคม 2560  เข้าชม :  [21]

27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
กศน.ตำบลสุโสะ เป็นศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต   เข้าชม :  [26]

26 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านหนังสือชุมชน
กศน.ตำบลสุโสะ จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนบ้านสุโสะ  เข้าชม :  [31]

25 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า วันที่ 25 พ.ย. 2560 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง  เข้าชม :  [36]

24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน @ กศน.ตำบลสุโสะ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลสุโสะ บริการ Free Wi Fi  เข้าชม :  [24]

24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศส.ปชต.สุโสะ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสุโสะ  เข้าชม :  [16]

13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [12]
5 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลสุโสะ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการทำอาหารไก่พื้นบ้าน วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสุโสะ  เข้าชม :  [8]
5 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
กศน.ตำบลสุโสะ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฏาคม 2561  เข้าชม :  [18]
4 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
กศน.ตำบลสุโสะ จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561  เข้าชม :  [8]
28 / ธ.ค. / 2560 : กิจกรรม
ครู กศน.ตำบลสุโสะ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการ การเรียนรู้แบบโครงงาน   เข้าชม :  [22]
21 / ธ.ค. / 2560 : กิจกรรม
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
โครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560  เข้าชม :  [19]
24 / พ.ย. / 2560 : กจิกรรมการเรียนการสอน
ปฐมนิเทศ
กศน.ตำบลสุโสะ นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ณ กศน.อำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [15]
24 / พ.ย. / 2560 : กจิกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.ตำบลสุโสะ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย  เข้าชม :  [17]

 


นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์
ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอปะเหลียน
นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ
ครูอาสาสมัคร
รับผิดชอบพื้นที่


นางสาวอริสา ชูแก้ว
ครู กศน.ตำบลสุโสะ
 
 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 

xx

 
 
กศน.ตำบลสุโสะ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่ ศูนย์เอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เบอร์โทร 088-264-3321
e-mail: arisa.892@hotmail.com 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05