[x] ?????????????
 
 

  

กจิกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค 2/2561

จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


 กิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561
ณ กศน.ตำบลสุโสะ
                                      

                                      

                                      
 


เข้าชม : 44


กจิกรรมการเรียนการสอน 5 อันดับล่าสุด

      ประเมินระดับการรู้หนังสือ ภาคเรียน ที่ 2/2561 23 / ธ.ค. / 2561
      โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 23 / ธ.ค. / 2561
      โครงการค่่ายปรับพื้นฐาน กศน.อำเภอปะเหลียน ภาคเรียนที่ 2/2561 23 / ธ.ค. / 2561
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค 2/2561 12 / พ.ย. / 2561
      ปฐมนิเทศ 24 / พ.ย. / 2560