[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันที่ 23 มกราคม 2567 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้ บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมก
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเงิน
วันที่ 17 มกราคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับเงิน โดย นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อประเมิ
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดตรัง “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”
วันที่ 16 มกราคม 2567 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และ นางสาวธนภร สามสี ตำแหน่ง ครู ศกร.ตำบลอ่าวตง ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดตรัง “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” คำขวัญเนื่องในโอกาส
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 13 มกราคม 2567 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมระบายส
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรถโมบาย
วันที่ 11 มกราคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมระบายสีรูปภาพ กิจกรรมการทำที่คั่นหนังสือด้วยไม้ไอติม เป็นต้น ณ โรงเรียนบ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอ
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ “ ด้านการศึกษาเป้าหมายหลักที่ 4 (SDG4) ระดับพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้”
นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และ นางสาวภูษณิศา วุฒิเลิศอนันต์ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้า
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายว
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้ นายไพรัช มุกดา ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และนายประสิทธิ พูดเพราะ ตำแหน่ง ครู ศกร.ตำบลวังมะปรางเหนือ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรท
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมงกุฎเกล้
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณด้วยโปรแกรม E-Budget67 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่แผน และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ E-Budget67 เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยฯ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้ นายชาญชัย เก้าเอี้ยน ตำแหน่ง ครู และ นายการันต์ อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ศกร.ตำบลท่าสะบ้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องใน
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการเรียนรู้ตรังเลิร์นนิ่ง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และบุคลกร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระบบการเรียนรู้ตรังเลิร์นนิ่ง (Trang Learning System : TL
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี 2566
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ คณะผู้บริหาร สกร.อำเภอ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567
   วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ คณะผู้บริหาร สกร.อำเภอ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของกรมส่
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับคณะบุคลากร สกร.จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวัง ร่วมต้อนรับคณะบุคลกรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต โดยได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ, ศกร.ตำบลวังมะปรางเหนือ และศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังว
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตร
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ข้าราชการครู และบรรณารักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยมี นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดต
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Big Cleaning ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ
นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ดำเนินการกิจกรรม Big Cleaning ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ โดยได้ร่วมมือกันปัดกวาด เช็ดถู ทำความสะอาด คัดแยกหนังสือ ปรับภูมิทัศน์ทั้งภ
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิด การจัดรายการวิทยุ และการประชาสัมพันธ์ สกร.จังหวัดตรัง
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ตำแหน่ง ครู ศกร.ตำบลวังมะปรางเหนือ, ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป และตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการถอดบทเรี
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงานสารบรรณ
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ตำแหน่ง ครู และตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05