[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

27 / ม.ค. / 2564 : ข่าวทั่วไป
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
นางสาวภูษณิศา วุฒิเลิศอนันต์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นางทรรษวรรณ์ ชูศรี และ นายไพรัช มุกดา ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม
30 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (ครู ศรช.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอวังวิเศษ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
18 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวทั่วไป
โครงการคุณธรรมนำความรู้ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองดี
โครงการคุณธรรมนำความรู้ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองดี
17 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมการจัดงานวันครู ประจำปี 2564 อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563
เข้าร่วมการประชุมการจัดงานวันครู ประจำปี 2564 อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563
14 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมในการ แข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ในระดับจังหวัด ระดับกลุ่มอันดามัน และระดับประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ประชุมเตรียมความพร้อมในการ แข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ในระดับจังหวัด ระดับกลุ่มอันดามัน และระดับประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
14 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวทั่วไป
นำของบริจาคตามโครงการ “ส่งความสุขให้น้อง”ตามนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นำของบริจาคตามโครงการ “ส่งความสุขให้น้อง”ตามนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
9 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวทั่วไป
ประชุมติดตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอันดามัน ครั้งที่ 1 /2564
ประชุมติดตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอันดามัน ครั้งที่ 1 /2564
5 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวทั่วไป
ร่วมปฏิบัติงานในร้านนาวากาชาตจังหวัดตรัง ประจำปี 2563
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. อำเภอวังวิเศษ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติงานในร้านนาวากาชาตจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
25 / พ.ย. / 2563 : ข่าวทั่วไป
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง
24 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานกศน. จังหวัดตรังร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอวังวิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานกศน. จังหวัดตรังร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอวังวิเศษ
23 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอห้วยยอด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาทิตย์ อินทรวิเศษในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอวังวิเศษ
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอห้วยยอด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาทิตย์ อินทรวิเศษในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอวังวิเศษ
21 / พ.ย. / 2563 : ข่าวทั่วไป
แสดงความยินดีกับ นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอวังวิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอวังวิเศษ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่าง ยิ่งที่ได้ต้อนรับ ท่าน ผอ.อาทิตย์ อินทรวิเศษ ในโอกาสที่ท่าน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษากศน.อำเภอวังวิเศษ โดยมี ประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอวัง
12 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 กศน.อำเภอวังวิเศษ
10 / พ.ย. / 2563 : ข่าวทั่วไป
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
10 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียน 2/2563
กศน.อำเภอวังวิเศษ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปรจำภาคเรียนที่ 2/2563 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สนใจสอบถาม 075 291 743
14 / พ.ค. / 2563 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรมปลูกต้นไม้
บุคลากร กศน.อำเภอวังวิเศษ นำโดยนางมนธญา แสงสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
12 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัดทุ่งหลวง
แหล่งโบราณสถานที่น่าสนใจ
12 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
อ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05