[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

12 / มิ.ย. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ นำนักศึกษา ศสกร.อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหว
12 / มิ.ย. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี และการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร ศสกร.อำเภอวังวิเศษ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี และการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านต้นปรง ตำบลวั
12 / มิ.ย. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมประชุมเพื่อร่วมสำรวจความคิดเห็นการขับเคลื่อนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้นายไพรัช มุกดา ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวนภกุล ศรีสะอาด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมสำรวจความคิดเห็นการขับ
12 / มิ.ย. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการสืบสานวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ
วันที่ 11 เมษายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร กศน.อำเภอวังวิเศษ ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวธนิกานต์ หยังสู นายอำเภอวังวิเศษ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปร
12 / มิ.ย. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
“บ้านหนังสือชุมชน”
นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ และ นายการันต์ อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ลงพื้นที่นำหนังสือไปมอบให้กับบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านนางกัลยา เจริญ บ้านทุ่งยาง 165 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
12 / มิ.ย. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ Open House” โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร กศน.อำเภอวังวิเศษ ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วาดภาพระบายสี และการทำต
12 / มิ.ย. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
เยี่ยมชมการดำเนินงาน กศน.อำเภอวังวิเศษ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวธนิกานต์ หยังสู นายอำเภอวังวิเศษ พร้อมด้วย นายมงคล หนูประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ลงพื้นที่เยี่ยมชม พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอวังวิเศษ, ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ,
12 / มิ.ย. / 2566 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 24 มกราคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ และนางสาวธนภร สามสี ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลอ่าวตง เข้าร่วมประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมตำบลอ่าวตง อำเภอวังว
14 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมรถโมบายเคลือ่นที่ร่วมกับเครือข่าย
การนำรถโมบายส่งเสริมกิจกรรมให้กับภาคีเครือข่าย
14 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมทำหน้ากากอนามัย
บุคลากร กศน.อำเภอวังวิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรทำหน้ากากจากผ้า
29 / มี.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมนักศึกษากศน.ตำบลเขาวิเศษ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาวัด พัฒนาจิต พัฒนาคน ณ.สำนักสงฆ์วังนกน้ำ ม.21 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
29 / มี.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมนักศึกษากศน.ตำบลวังมะปรางร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม วันมาฆะบูชา เข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม ณ.วัดทุ่งหลวง ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
29 / มี.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการ TO BE NUMBERONE
กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุ ของกศน.ตำบลเขาวิเศษ กศน.อำเภอวังวิเศษ ณ.สำนักพระพุทธบาทควนนกหว้า ม.4 ต.เขาวิเศา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
29 / มี.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการ TO BE NUMBERONE
กิจกรรม นักศึกษาอ.วังวิเศษร่วมกันเก็บขยะพัฒนาภูมิทัศน์ ณ.ค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ต.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง
28 / มี.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการสร้างกระบวนการความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน พัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน
โครงการสร้างกระบวนการความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน พัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จังหวัดตรัง
25 / ธ.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
\"บิ๊กตู่\"ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 59 \"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต\"
\"บิ๊กตู่\"ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 59 \"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต\"
25 / ธ.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
29 สุดยอดอาหาร คงความอ่อนเยาว์
29 สุดยอดอาหาร คงความอ่อนเยาว์ สาระน่ารู้
15 / มิ.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการเยี่ยม ศูนย์เด็กเล็กวังมะปรางเหนือ
โครงการเยี่ยม ศูนย์เด็กเล็กวังมะปรางเหนือ
15 / มิ.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
นักศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ม. 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อ.วังมะปรางเหนือ จ.ตรัง
นักศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ม. 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อ.วังมะปรางเหนือ จ.ตรัง
16 / ก.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ยกเครื่องหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ตอบโจทย์ \"ประยุทธ์\"?!?
ยกเครื่องหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ตอบโจทย์ \"ประยุทธ์\"?!?

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05