[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.อำเภอวังวิเศษ กิจกรรมพิเศษ การจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
นักศึกษา กศน.อำเภอวังวิเศษ กิจกรรมพิเศษ การจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ณ.ลานอเนกประสง กศน.อำเภอวังวิเศษ
13 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลเขาวิเศษ ครูผู้สอนผู้พิการ กศน.อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ
ครูกศน.ตำบลเขาวิเศษ ครูผู้สอนผู้พิการ กศน.อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ วันที่ 9 มกราคม 2559
15 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์ \"ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง\"
ประกาศเจตนารมณ์ \"ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง\"
24 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอวังวิเศษ จัดเวทีเสวนาสร้างความเข้าใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กศน.อำเภอวังวิเศษ จัดเวทีเสวนาสร้างความเข้าใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องสมุดอำเภอวังวิเศษ
24 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ที่ประเทศทั้ง 189 ชาติตกลงร่วมกันตั้งแต่ปี 2543
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ที่ประเทศทั้ง 189 ชาติตกลงร่วมกันตั้งแต่ปี 2543
24 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รมว.ศธ.โยนมหา\'ลัยคิดเอง ขอจัดเสวนาการเมืองปิดกั้นหรือไม่
รมว.ศึกษา ชี้รัฐบาลให้มหา’ลัยยื่นเรื่องขอจัดเสวนาเป็นการปิดกั้นหรือไม่แล้วแต่จะคิด ย้ำในภาวะนี้จำเป็นต้องปรามไม่ให้ทำหรือวิจารณ์เรื่องที่อาจกระทบการเมือง ควรต้องระมัดระวัง ด้าน เลขาธิการ กกอ.ห่วงไม่อยากให้เกิดเหตุบานปลาย เผยหากทุกคนเข้าใจสถานการณ์ไม่น่าเป
24 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2557 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในพื้นที่ 5 กศน.อำเภอคือ กศน.อำเภอกันตัง สนามสอบ ณ โรงเรียนกันตังร
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2557 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในพื้นที่ 5 กศน.อำเภอคือ กศน.อำเภอกันตัง สนามสอบ ณ โรงเรียนกันตังร
25 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรค อีโบลา Ebola
โรค อีโบลา Ebola
15 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการเพาะเห็ดนางฟ้า จากตำบลนาโต๊ะหมิงกับตำบลกาละเส ณ.กศนตำบลเขาวิเศษ วันที่ 09/07/2557
ศึกษาดูงานการเพาะเห็ดนางฟ้า จากตำบลนาโต๊ะหมิงกับตำบลกาละเส ณ.กศนตำบลเขาวิเศษ วันที่ 09/07/2557
4 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ไข้เลือดออก [Dengue hemorrhagic fever-DHF]
ไข้เลือดออก [Dengue hemorrhagic fever-DHF]
4 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดใหญ่
3 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรคมือปากเท้าเปื่อย...สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้เพื่อลูกรัก
โรคมือปากเท้าเปื่อย...สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้เพื่อลูกรัก
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอำเภอเคลือนที่ วันที่ 19 มิถุนายน 2557
กิจกรรมอำเภอเคลือนที่ วันที่ 19 มิถุนายน 2557
29 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลวังมะปราง
กิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลวังมะปราง
9 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาฟื้นฟู บริเวณ น้ำตกร้อยชั้นพันวัง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
โครงการพัฒนาฟื้นฟู บริเวณ น้ำตกร้อยชั้นพันวัง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
19 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อำเภอวังวิเศษ
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อำเภอวังวิเศษ
1 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วังผาเมฆ
วังผาเมฆ ทะเลหมองเมืองตรัง แห่งอำเภอวังวิเศษ
31 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอวังวิเศษ
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอวังวิเศษ น้ำตกร้อยชั้นพันวัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 262147
โทรสาร 075-262147
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05