[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

13 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นายไพรัช หัตถิยา ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานในการสัมมนาวิชาการ ปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
11 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมเตรียมการสัมมนาวิชาการ ปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมเตรียมการสัมมนาวิชาการ ปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
27 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สนามสอบ กศน.อำเภอกันตัง(โรงเรียนประชาวิทยา)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สนามสอบ กศน.อำเภอกันตัง(โรงเรียนประชาวิทยา)
20 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง สอบมิติความรู้ ความคิด นักศึกษาการประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
การสอบประเมินเทียบระดับ มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง
8 / ส.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับ ผอ.อรณิช วรรณนุช
ผอ.ไพรัช หัตถิยา และคณะ ต้อนรับ ว่าที่ผอ.อรณิช วรรณนุช (รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ฝึกประสบการณ์ก่อนดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัด
7 / ส.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
ผอ.กศน.อำเภอเภอกันตังนิเทศการดำเนินการโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
นายไพรัช หัตถิยา ผอ.กศน.อำเภอเภอกันตังนิเทศการดำเนินการโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
23 / ก.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต \\\\\\\\\\\\\\\"โครงการ กีฬา กศน.เกมส์ ต้านยาเสพติด\\\\\\\\\\\\\\\"
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต \\\\\\\\\\\\\\\"โครงการ กีฬา กศน.เกมส์ ต้านยาเสพติด\\\\\\\\\\\\\\\"
18 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี ต่อ นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี ที่ได้รับชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง
13 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรกาชาดและการปฐมพยาบาล รุ่นที่ ๘/๒๕๕๕ ของ กศน.อำเภอกันตัง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารคอซิมบี้เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรั
4 / ก.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกิจกรรมใต้รอยพระบาทมหาธีรราชเจ้า
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกิจกรรมใต้รอยพระบาทมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วัดตรังคภูมิ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
26 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตังร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ กศน.อำเภอกันตังนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐๐ คน
13 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ปัจฉิมนิเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วังธารรีสอร์ท อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
8 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดโครงการค่ายยาเสพติด
กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน โดยจัดโครงการค่ายยาเสพติด ณ สนามกีฬาตำบลคลองลุ (สนามกีฬาเกาะแต้ว) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดย นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป
3 / เม.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
การปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง
8 / มี.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จัดพิธีมอบระเบียนแสดงผล การประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอกันตัง จัดพิธีมอบระเบียนแสดงผล การประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
17 / ก.พ. / 2555 : ข่าวเด่น
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีปิดค่ายอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
15 / ก.พ. / 2555 : ข่าวเด่น
กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง
กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด วันที่สองของค่ายอาสายุวกาชาด
14 / ก.พ. / 2555 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาด
กศน.อำเภอกันตัง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ อาคารคอซิมบี้เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
3 / ก.พ. / 2555 : ข่าวเด่น
๑๔ กุมภา วันวาเลนไทน์
๑๔ กุมภา วันวาเลนไทน์
23 / ม.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/13 ->
<< 10 11 12 13 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05