[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 6812/ ตง.136 ประจำปีงบประมาณ 2567

อาทิตย์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2567


ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 6812/ ตง.136 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบการอบรมและฝึกทักษะ ค่ายพักแรมค้างคืน (2 วัน 1 คืน) เพื่อพัฒนาและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีมีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ รู้จักดูแลและช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งร่วมเป็นอาสาสมัครของสภากาชาดไทย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง เป็นพลังเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความเสียสละ จิตอาสา เป็นกำลังสำคัญที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต ณ ตรังอันดามันรีสอร์ท ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสิเกา
เป็นผู้อำนวยการฝึก
 
 


เข้าชม : 49


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 5 / มิ.ย. / 2567
      พิธีเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 5 / มิ.ย. / 2567
      โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างอาสาสมัครกาชาดเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 5 / มิ.ย. / 2567
      โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 / มิ.ย. / 2567
      โครงการ คนตรังหัวใจฟู รอบรู้สุขภาพ เรื่อง “สุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ“ รายการเสวนา เสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ แนวทางการติดตามข่าวทางสื่อ และการสื่อสาร เรื่อง สุขภาพจิตในชุมชน 5 / มิ.ย. / 2567


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05