[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE \"เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด\"

ศุกร์ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2566


 
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสังกัด สกร.อำเภอเมืองตรัง จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและสามารถนำความที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ


เข้าชม : 36


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ร่วมจัดรายการวิทยุ รายการ “ เวทีคนตรัง“ ทางสถานีวิทยุ สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz 7 / ธ.ค. / 2566
      เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 7 / ธ.ค. / 2566
      เ ข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co-Learning Space ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 7 / ธ.ค. / 2566
      เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปี 2567 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft teams 7 / ธ.ค. / 2566
      เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ (Morning Brief) 7 / ธ.ค. / 2566


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05