[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

27 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมรรถนะทางกายของผู้เรียน
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมรรถนะทางกายของผู้เรียน ในวันที่ 25 พ.ย.2565 ณ สนามศรีกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
9 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
9 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
23/10/65 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอกันตัง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (พัฒนาพื้นที่และเก็บขยะสองข้างทาง บริเวณริมถนน) หมู่ที่ 2 ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจ
9 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน - พัฒนาฝายน้ำล้นต.กันตังใต้
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้คณะครู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณฝายน้ำล้นหลังวิทยาลัยการอาชีพกันตัง (ห้วยค้อ) ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
1 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาออนไลน์
โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.64 ถึงวันที่ 1 มิ.ย.64 ผ่าน Microsoft Teams กศน.จังหวัดตรัง
22 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาเกลือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564
ความจริงจัง ตั้งใจ คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ กศน.ตำบลนาเกลือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564
26 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
26 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา โมเดล
26 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร และการรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติดของเยาวชนคน กศน.
18 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ครู กศน.ตำบลนาเกลือ เข้าร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
9 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลนาเกลือ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2564
นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ ครู กศน.ตำบลนาเกลือ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2564
2 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบเกียรติบัตร จาก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครู กศน.ตำบลนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง รับมอบเกียรติบัตร จาก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เกียรติบัตรผู้จัดการเรียนการสอน
6 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.ตำบลนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
6 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
13 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คุณสะหมัน หมาดบู มอบหนังสือ จำนวน 50 เล่ม ให้กับนางสาววิภารัตน์ ยุโสะ ครูกศน.ตำบลนาเกลือ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ตำบลนาเกลือ
6 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค.59
คณะกรรมการ ศส.ปชต.นาเกลือ พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบลนาเกลือ ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค.59 ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ในพื้นที่ตำบลนาเกลือ
12 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อบรมวิทยากรครู ค ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดตรัง หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
9 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ ศส.ปชต.นาเกลือ ประชาสัมพันธ์ และความรู้เรื่องการลงประชามติ วันที่ 7 สิงหา
วันที่ 9 ก.ค.59 ศส.ปชต.นาเกลือ นำโดยนายอภิสิทธิ์ รักหนูน้อย ประธาน และคณะกรรมการ ได้ให้ความรู้เรื่องการลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาให้กับ ประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่อไป
5 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลง ประชามติ โดย ศส.ปชต.
เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลง ประชามติ โดย ศส.ปชต. ณ หอประชุมโรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง
2 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมให้ความรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
วันเสาร์ที่ 2 ก.ค.59 กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมให้ความรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลนาเกลือ ม.5 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
กศน.ตำบลนาเกลือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05