[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

23 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์ศิลปะวิถี ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
22 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ อาคารคอซิมบี็เทศบาลเมืองกันตัง
17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน
คุณอภิสิทธิ์ รักหนูน้อย มอบหนังสือ จำนวน 13 เล่ม ให้กับนางสาววิภารัตน์ ยุโสะ ครูกศน.ตำบลนาเกลือ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน
16 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ ก
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหาดสำราญ นำคณะครูและบุคลากร มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินงานของ กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
กศน.อำเภอหาดสำราญ นำคณะครูและบุคลากร มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินงานของ กศน.ตำบล ในวันอังคารที่ 13 ม.ค.2558 ณ กศน.ตำบลนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง จัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2680/ตง.41
กศน.อำเภอกันตัง จัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2680/ตง.41 ในระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค.2557 ณ อาคารที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.กันตัง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง จัดโครงการประชุม สัมมนา บุคลากรจัดทำแผนจุลภาค ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอกันตัง จัดโครงการประชุม สัมมนา บุคลากรจัดทำแผนจุลภาค ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโลกอาชีพ
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม เปิดโลกอาชีพ ชมผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จังหวัดตรัง ปี 2557 ในระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค. 2557 ณ ห้างบิ๊กซี อ.เมือง จ.ตรัง
16 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ (ภาคใต้) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
บุคลากรและทีมงานครู นักศึกษา กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ (ภาคใต้) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
31 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งมอบ CDบทเพลงคล้องใจ 60 ล้านไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรักสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ สุดยอด กศน.ปี 57 รางวัลชนะเลิศ NF13 จ.ตรัง ( กศน.ห้วยยอด ) ชุด วิถีชาวเล
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ สุดยอด กศน.ปี 57 รางวัลชนะเลิศ NF13 จ.ตรัง ( กศน.ห้วยยอด ) ชุด วิถีชาวเล
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน พ.ศ.2557
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีรายชื่อสอบ N-NET
ประกาศผู้มีรายชื่อสอบ N-NET (นักศึกษาที่คาดว่าจบการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดสอบ N NET ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2557
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนร่วมโหวต NF13 สุดยอด กศน.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน เป็นต้นไป พิมพ์ sms ว่า NF13 ส่งไปที่ 4642233
ขอเชิญชวนร่วมโหวต NF13 สุดยอด กศน.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน เป็นต้นไป พิมพ์ sms ว่า NF13 ส่งไปที่ 4642233
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาเกลือร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
กศน.ตำบลนาเกลือ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านพระม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
26 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตังส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บไซ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตังส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บไซ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


 
กศน.ตำบลนาเกลือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05