[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

1 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาออนไลน์
โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.64 ถึงวันที่ 1 มิ.ย.64 ผ่าน Microsoft Teams กศน.จังหวัดตรัง
22 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาเกลือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564
ความจริงจัง ตั้งใจ คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ กศน.ตำบลนาเกลือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564
26 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
26 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา โมเดล
26 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร และการรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติดของเยาวชนคน กศน.
18 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ครู กศน.ตำบลนาเกลือ เข้าร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
9 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลนาเกลือ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2564
นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ ครู กศน.ตำบลนาเกลือ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2564
2 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบเกียรติบัตร จาก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครู กศน.ตำบลนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง รับมอบเกียรติบัตร จาก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เกียรติบัตรผู้จัดการเรียนการสอน
6 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.ตำบลนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
6 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
13 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คุณสะหมัน หมาดบู มอบหนังสือ จำนวน 50 เล่ม ให้กับนางสาววิภารัตน์ ยุโสะ ครูกศน.ตำบลนาเกลือ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ตำบลนาเกลือ
6 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค.59
คณะกรรมการ ศส.ปชต.นาเกลือ พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบลนาเกลือ ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค.59 ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ในพื้นที่ตำบลนาเกลือ
12 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อบรมวิทยากรครู ค ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดตรัง หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
9 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ ศส.ปชต.นาเกลือ ประชาสัมพันธ์ และความรู้เรื่องการลงประชามติ วันที่ 7 สิงหา
วันที่ 9 ก.ค.59 ศส.ปชต.นาเกลือ นำโดยนายอภิสิทธิ์ รักหนูน้อย ประธาน และคณะกรรมการ ได้ให้ความรู้เรื่องการลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาให้กับ ประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่อไป
5 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลง ประชามติ โดย ศส.ปชต.
เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลง ประชามติ โดย ศส.ปชต. ณ หอประชุมโรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง
2 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมให้ความรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
วันเสาร์ที่ 2 ก.ค.59 กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมให้ความรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลนาเกลือ ม.5 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
23 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์ศิลปะวิถี ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
22 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ อาคารคอซิมบี็เทศบาลเมืองกันตัง
17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน
คุณอภิสิทธิ์ รักหนูน้อย มอบหนังสือ จำนวน 13 เล่ม ให้กับนางสาววิภารัตน์ ยุโสะ ครูกศน.ตำบลนาเกลือ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน
16 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ ก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
กศน.ตำบลนาเกลือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05