[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

5 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 พฤษภาคม 2563 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง และนายชรินทร์ สีสุข นำบรรณารักษ์ คณะครู กศน.ตำบล และบุคลากร กศน. อำเภอเมืองตรัง ร่วมกิจกรรมโครงการ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมโครงการ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ \\\"รวมใจไทยปลุกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น\\\"
17 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการจัดทำแอพพลิเคชั่น TLC (Trang Learning Center) ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
16 เมษายน 2563 นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวศิวิมล ฉุ้นย่อง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และนายวิชาญ ทับทิม ครู กศน.ตำบทับเที่ยง กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแอพพลิเคชั่น TLC ครั้งที่ 2
7 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
7 เมษายน 2563 กิจกรรม 5 ส.พัฒนาห้องสมุด
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส.พัฒนาห้องสมุด
7 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\\\\\\\"กิจกรรม 2 เมษา รักการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์\\\\\\\"
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมบรรณารักษ์ คณะครู บุคลากรกศน.อำเภอเมืองตรัง นำหน้ากากอนามัยถวายวัดจำนวน 9 วัด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัด \\\\\\\"กิจก
1 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมษายน 2563 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมมุมหนังสือส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมการเรียนรู้โดยจัดนิทรรศการ \"รู้สู้ภัย COVID-19 \"
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยจัดนิทรรศการ \"รู้สู้ภัย COVID-19 \" ณ สถานีรถไฟตรัง และห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 มีนาคม 2563 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง \"ฝ่าวิกฤต Covid-19\"
ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง \"ฝ่าวิกฤต Covid-19\" เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนทั่วไปให้รู้ความเป็นมาของโรคเกิดได้อย่างไร และวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรให้รับมือกับโรคระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
6 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และครู กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะมะม่วง
กิจกรรมประกอบด้วย เล่านิทานให้น้องฟัง กิจกรรมวาดภาพระบายสีสามมิติ หมวกนิทานการ์ตูน และรถโมาบายเคลื่อนที่
6 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และครู กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
กิจกรรมวาดภาพระบายสีสามมิติ หมวกนิทานการ์ตูน และรถโมาบายเคลื่อนที่
3 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 มีนาคม 2563 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
โดยนำรถโมบาย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมบันทึกการอ่าน วาดภาพระบายสีสามมิติ ณ โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ ต.นาตาล่วง
28 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และครู กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมประกอบด้วย \"กิจกรรมบันทึกการอ่าน วาดภาพระบายสีสามมิติ และประดิษฐ์พวงกุญแจลูกปัด\"
23 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดต้นปีก
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังพร้อมคณะครู กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดต้นปีก ม.6 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง
23 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการอ่าน \"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด\"
บรรณารักษ์ชำนาญพิเศษ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ส่งเสริมการอ่าน \"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด\" โดยนำหนังสือไปหมุนเวียน
23 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 \"วัดทุ่งหวัง\"
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นำเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ครู กศน.ตำบลโคกหล่อ และนักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่
14 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\"
นำหนังสือ สื่อไปหมุนเวียน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และโรงพยาบาลตรัง
8 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ส่งเสริมการอ่าน
นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ตลาดชินตาตรัง
8 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังส่งเสริมการอ่าน
นำหนังสือ สื่อไปหมุนเวียน ณ สถานีรถไฟตรัง
8 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ \"การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google Apps \" แก่เครือข่าย มสธ ในพื้นที่บริการ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ \"การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google Apps \"
1 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 เมษายน 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หมุนเวียน ณ สนามบินตรัง และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
10 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 เมษายน 2562 วันรักการอ่าน
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน
10 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26-27 มีนาคม 2562 \\\"ประชุมแนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในยุคดิจิทัล\\\"
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ \\\"แนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในยุคดิจิทัล\\\" ณ โรงแรมวีว่า จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05