[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

14 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ มุมหนังสือ บขส.ตรัง
โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ มุมหนังสือ บขส.ตรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก 13 พ.ย. 2556
8 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน 6 พ.ย. 2556 ณ ศูนย์ราชการ 80 พรรษา
กศน.อำเภอเมืองตรังเข้าร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน 6 พ.ย. 2556 ณ ศูนย์ราชการ 80 พรรษา
3 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
แนะำนำหนังสือใหม่ หนังสือน่าประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ฝึกใจ , สมองสงสัยใจตอบ , พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ , และเรื่องอยู่ง่ายๆ ให้อายุยืน
3 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมมอบนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2557
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดตรัง ประชุมมอบนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 1 พ.ย 2556 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จังหวัดตรัง
30 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมหมุนเวียนสื่อมุมหนังสือ ท่าอากาศยานตรัง
โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมหมุนเวียนสื่อมุมหนังสือท่าอากาศยานตรัง โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง วันที่ 30 ตุลาคม 2556
28 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมหมุนเวียนสื่อมุมหนังสือโรงพยาบาลตรัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมหมุนเวียนสื่อมุมหนังสือโรงพยาบาลตรัง วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เพื่อเป็นการส่้งเสริมการอ่านเชิงรุก
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อฝึกทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2556
สื่อฝึกทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2556 ห้องสมุดประชาชนได้ดำเนินการให้บริการในห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
21 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ การประเมินเ้ทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์เทียมระดับ กศน.อำเภอเมือง ห้วยยอด ย่านตาขาว กันตัง และหาดสำราญ
21 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ โรงแรมแอมบาสชาเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
7 / ต.ค. / 2556 : ข่าวทั่วไป
ผลการสแกนเด็กอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ทั่วประเทศ\\\"
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็น \\\"ผลการสแกนเด็กอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ทั่วประเทศ\\\" และประเด็น \\\"การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในระบบรับตรง\\\"
6 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ
โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมหมุนเวียนสื่อมุมหนังสือโรงพยาบาลตรัง โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง วันที่ 3 ต.ค. 2556
1 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด2556
กาศผล รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 และมอบรางวัลไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีนักเขียนที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้...
1 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ มุมหนังสือ บขส.จังหวัดตรัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ มุมหนังสือ บขส. จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
30 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
แนะำนำหนังสือใหม่ สุดยอดเที่ยวไทย คึกคักหน้าหนาว ประชุมนิราศภาคใต้ หนังสือธรรมะเรื่องสวดก่อนตาย ดีกว่าตายแล้วสวด และ พระพุทธเจ้าสอน มหาเศรษฐี รู้และลงมือทำ
26 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เคลื่อนที่ ตำบลหนองตรุด โรงเรียนบ้านปากไพ 25 ก.ย. 56
กศน.เคลื่อนที่ ตำบลหนองตรุด โรงเรียนบ้านปากไพ 25 ก.ย. 56 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่ ประกวดภาพระบายสี และสาธิตการพับดอกไม้่ใบเตย
24 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดงานแสดงมุฑิตาจิต นายเชื่อง เจ้าฝัน พนักงานขับรถต์สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในการเกษียณอายุราชการ
กศน.อำเภอเมืองตรัง เตรียมการแสดงในงานแสดงมุฑิตาจิต นายเชื่อง เจ้าฝัน พนักงานขับรถต์สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในการเกษียณอายุราชการ
19 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 (Book Expo Thailand 2013) @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ร่วมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยการอ่าน สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 (Book Expo Thailand 2013) ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 -
19 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การยืนยันครั้งหนึ่งของสาวแม่ฮ้างแห่งหมู่บ้านตาเอกอะไม เขียนโดย ลูเธอร์-เทอรัว แอนนาแบปติสต์
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย ปีที่ 12 การยืนยันครั้งหนึ่งฯ ชนะเลิศเรื่องสั้นยอดเยี่ยม มอบรางวัล 23 กันยายนนี้
15 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ
มุมหนังสือ โรงพยาบาลตรัง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก
12 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือ\"หัวใจห้องที่ห้า\" คว้ารางวัลซีไรต์ประจำปี 2556
นังสือรวมกวีนิพนธ์ \"หัวใจห้องที่ห้่า\" ของ อังคาร จันทาทิพย์ คว้ารางวัลซีไรต์ประจำปี 2556 จากหนังสือที่เข้าประกวดกว่า 100 เล่ม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/18 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05