[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
20 มิ.ย.2561 จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเชี่ยวชาญกิจ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และครูกศน.อำเภอเมืองตรังร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเชี่ยวชาญกิจ
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
15 มิ.ย.2561 นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
14 มิ.ย.2561 นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ โรงพยาบาลตรัง
นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ โรงพยาบาลตรัง
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
7 มิถุนายน 2561 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
บรรณารักษ์ ร่วมกับครู กศน. และนักศีกษา ตำบลทับเที่ยงจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยหมุนเวียนหนังสือและมอบหนังสือให้กับแม่ค้าผู้ใช้บริการ
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
6 มิถุนายน 2561 กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น
จัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อ หนังสือ ณ ตลาดชินตาตรัง และสถานีรถไฟตรัง
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
22 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดไทรงาม
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
16 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
นักศึกษาช่วยกันจัดหนังสือ คัดแยกวารสาร หนังสือแบับเก่าและใหม่อออกจากชั้นพร้อมทั้งจัดเรียงตามระเบียบ
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น
หมุนเวียนสื่อ หนังสือ ณ สถานีตำรวจภูธรตรัง และท่าอากาศยานตรัง
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 ก.ค. 2560 ร่วมกิจกรรม ปั่นรักนักอ่าน สานสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ สู่ชุมชน กับ กศน.อำเภอหาดสำราญ
ร่วมกิจกรรม ปั่นรักนักอ่าน สานสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ สู่ชุมชน กับ กศน.อำเภอหาดสำราญ
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
29 พฤษภาคม 2560 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และ กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่นที่ไหน อ่านที่นั่น
29 พฤษภาคม 2560 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และ กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่นที่ไหน อ่านที่นั่น ณ โรงเรียนเพาะปัญญา ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ การทำหมวกหรรษา ภาพระบายสี
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
18 พฤษภาคม 2560 โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
18 พฤษภาคม 2560 โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ สำนักสงฆ์นางอ หมู่ที่่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ หมวกนิทาน และสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 พ.ค. 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น
9 พ.ค. 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ มุมหนังสือท่าอากาศยานตรัง สถานีรถไฟตรัง บขส.จังหวัดตรัง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และโรงพยาบาลตรัง
22 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
20 มีนาคม 2560 กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั้น
20 มีนาคม 2560 กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั้น ณ วัดโพธาราม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
22 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
วันที่ 20 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั้น ,กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สาธิตการทำดอกไม้จันทร์ การตุ๊กตาแฟนซี ณ วัดโพธาราม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
22 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (โรงเรียนวัดทุ่งหวัง)
14 มีนาคม 2560 ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (โรงเรียนวัดทุ่งหวัง) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบาย ดูภาพยนต์ เล่านิทาน อ่านหนังสือ ทำหมวกนิทาน
1 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่านิทาน , ภาพระบายสี, หมวกนิทาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยคุณครูพวงเพชร เมืองนก และทีมงาน
28 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่านิทาน , ภาพระบายสี, หมวกนิทาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยคุณครูพวงเพชร เมืองนก และทีมงาน
1 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
21 ก.พ. 2560 ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดชินตา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
21 ก.พ. 2560 ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดชินตา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
20 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดบ้านวิชาการ สานปัญญา สู่อาชีพ
15 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในงานเปิดบ้านวิชาการ สานปัญญา สู่อาชีพ ณ โรงเรียนปัญญาวิทย์
9 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
8 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น
8 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น ณ ท่าอากาศยานตรัง สถานีรถไฟตรัง บขส.ตรัง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และโรงพยาบาลตรัง
9 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น @บ้านหนังสือชุมชนตำบลควนปริง
7 กุมภาพันธ์ 2560 นำหนังสือไปส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลควนปริง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05