[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

22 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
11 มกราคม 2561 กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ ร่วมกับ ครูกศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
26 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง รวมทั้งเชิญชวนเจ้าหน้าที่อ่านหนังสือ เพื่อฝึกนิสัยรักการอ่าน
22 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรม\"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" ณ โรงพยาบาลตรัง
นำหนังสือไปหมุนเวียนพร้อมกับทำความสะอาด จัดชั้นหนังสือ ณ โรงพยาบาลตรัง
22 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 กิจกรรม\"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ตลาดชินตา
ฃบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ตลาดชินตา
22 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ร่วมกับครู กศน.ตำบล อ.เมืองตรัง เข้าร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์
จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กิจกรรมประกอบด้วย การทำขนมทองม้วน และกิจกรรมส่งเสริมการห้องสมุดเคลื่อนที่
22 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง นำหนังสือ สื่อไปหมุนเวียน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง
นำหนังสือ สื่อไปหมุนเวียน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง
1 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สืบสานประเพณีไทย เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากกรวยไอติม
กิจกรรมวันลอยกระทง ➡สืบสานประเพณีไทย เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากกรวยไอติม
1 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กศน. 17 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กศน.
1 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ร่วมต้อนรับ ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ และคณะครู กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมต้อนรับ ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
1 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ท่าอากาศยานตรัง
กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ท่าอากาศยานตรัง จำนวน 3 จุด
1 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาขนจังหวัดตรัง ร่วมกับครู กศน.ตำบลทับเที่ยง นำหนังสือไปหมุนเวียน
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด นำหนังสือ นิตยสาร นวนิยายไปหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับพ่อค้า แม่ค้า นักเรียน และประชาชนทั่วไป ณ ตลาดชินตา
16 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ก.ค.61 นำหนังสือไปหมุนเวียนห้องสมุดชาวตลาด
นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ตลาดชินตา
16 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ก.ค.61 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดแจ้ง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดแจ้ง
16 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ก.ค.61 อบรมโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมน่าอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561
อบรมโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมน่าอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง
11 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
11 ก.ค.61 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังหมุนเวียนสื่อ หนังสือ
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังหมุนเวียนสื่อ หนังสือ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง
11 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
10-12 ก.ค. 61 โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ
โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ก.ค. 2561 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Koratsite 2.05
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Koratsite 2.05
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 ก.ค.2561 ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับเทศบาลพบประชาชน ณ เทศบาลตำบลคลองเต็ง
เทศบาลพบประชาชน ณ เทศบาลตำบลคลองเต็ง
28 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเยาวชน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเยาวชน โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดและครู กศน.ตำบลควนปริง จัดกิจกรรมหมวกการ์ตูนหรรษา พวงกุญแจผ้าเช็ดหน้า และรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
28 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 มิถุนายน 2561 ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง และนางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมกับครู กศน. และบุคลากรอำเภอเมือง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05