[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< พฤศจิกายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
หลักในการบริโภคไขมันที่ดี
หลักในการบริโภคไขมันที่ดี   เข้าชม :  [5]
7 โรคไร้พรมแดน ที่(อาจ)มากับ ประชาคมอาเซียน
7 โรคไร้พรมแดน ที่(อาจ)มากับ ประชาคมอาเซียน   เข้าชม :  [629]
โรคที่มากับหน้าฝน
โรคที่มากับหน้าฝน   เข้าชม :  [236]
อีโบล่า ไวรัสอันตราย
อีโบล่า ไวรัสอันตราย ที่ทั่วโลกเฝ้าระวัง   เข้าชม :  [435]
อันตราย...ภัยใกล้ตัวผู้หญิง
อันตราย...ภัยใกล้ตัวผู้หญิง   เข้าชม :  [378]
 

ปฐมนิเทศและค่ายวิทยาศาสตร์
กศน.อำเภอปะเหลียน จัดปฐมนิเทศและค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อบต.บ้านนา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน  เข้าชม :  [6]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
วันพ่อแห่งชาติ 255826 / พ.ย. / 2558  เข้าชม :  [308]
26 มิถุนายน ของทุกปี วันต่อต้านยาเสพติดโลก24 / มิ.ย. / 2558  เข้าชม :  [889]
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก26 / พ.ค. / 2558  เข้าชม :  [240]
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี30 / มี.ค. / 2558  เข้าชม :  [111]
๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ9 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [171]
วันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ 25571 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [212]

22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ(ตำบลสร้างสุข)
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครู กศน.ตำบลบางด้วนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ(ตำบลสร้างสุข) ณ ห้องประชุม อบต.บางด้วน  เข้าชม :  [10]

2 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วนพร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง
วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเรือรัษฎาตรัง  เข้าชม :  [131]

24 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางด้วน กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในท่อซิเมนต์
ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘- ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลบางด้วน  เข้าชม :  [115]

30 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะเหลียนจัดโครงการศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่
ครู กศน.ตำบลบางด้วนและผู้เรียนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางด้วนร่วมโครงการศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘  เข้าชม :  [241]

27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบางด้วเข้าอบรมโครงอบรมครู กศน.สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิดครู กศน.
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง  เข้าชม :  [148]

27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วนร่วมกับ กศน.ตำบลแหลมสอม กศน.ตำบลบ้านนา และ กศน.ตำบลปะเหลียน ร่วมจัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชน
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ กศน.ตำบลบ้านนา ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2558  เข้าชม :  [162]

23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะเหลียนจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
กศน.อำเภอปะเหลียนจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  เข้าชม :  [108]

23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายวิชาการ
กศน.ตำบลบางด้วนส่งนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในเทอม ๒/๒๕๕๗ เข่้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา  เข้าชม :  [94]

22 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน
การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
ครู กศน.ตำบลบางด้วน ได้ทำการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.   เข้าชม :  [5]
26 / พ.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลบางด้วน ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง  เข้าชม :  [156]
19 / ม.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลบางด้วน ร่วมกิจกรรมวันครู
ครู กศน.ตำบลบางด้วน ร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา และร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ณ สนามกีฬาจังหวัดตรัง  เข้าชม :  [443]
24 / ธ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลบางด้วนอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ณ ห้องภัชรี โรงแรมวัฒนา พาร์ค  เข้าชม :  [154]
28 / พ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลบางด้วนเป็นวิทยากรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลแหลมสอม
ครู กศน.ตำบลบางด้วนเป็นวิทยากรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลแหลมสอม  เข้าชม :  [164]
10 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลบางด้วนร่วมลากเรือพระของ วัดศรัทธาราม ต
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลบางด้วนร่วมลากเรือพระของ วัดศรัทธาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน  เข้าชม :  [953]
2 / ก.ย. / 2557 : กิจกรรมเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบางด้วนเป็นวิทยากรให้กับโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนอำเภอปะเหลียน
ครู กศน.ตำบลบางด้วนเป็นวิทยากรให้กับโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนอำเภอปะเหลียน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อบต.บ้านนา จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปะเหลียน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [895]
1 / ก.ย. / 2557 : กิจกรรมเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบางด้วน ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการการประเมินหมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง
ครู กศน.ตำบลบางด้วน ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการการประเมินหมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ของบ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน ณ กศน.ตำบลปะเหลียน  เข้าชม :  [339]
19 / ส.ค. / 2557 : กิจกรรมเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบางด้วนร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ \\\\\\\"12 สิงหา มหาราชินี\\\\\\\" ณ ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จ.ตรัง
ครู กศน.ตำบลบางด้วนร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ \\\\\\\"12 สิงหา มหาราชินี\\\\\\\" ณ ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จ.ตรัง  เข้าชม :  [808]
7 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลบางด้วนร่วมเป็นเกียรติ โครงการจัดการศึกษาอาชีพการมึงานทำสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ครู กศน.ตำบลบางด้วนร่วมเป็นเกียรติ โครงการจัดการศึกษาอาชีพการมึงานทำสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม. 2557 กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาพิการ ต.ปะเหลียนและ ต.บ้านนา หลักสูตรการอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 6 ชั่วโมง  เข้าชม :  [187]

 

 


นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอปะเหลียน
 
นางอิสรา  นุชนุสิทธิ์
ครู อาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียนนางสาวจรรยา  สุวรรณรัตน์
ครู กศน.ตำบลบางด้วน


 

xx

 
 
กศน.ตำบลบางด้วน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่  หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 0848398505
e-mail:janya_2517@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05