[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

10 / ก.ค. / 2561 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมฝึกอบรมให้เกษตรกร รุ่นที่ 4
ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง \" การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และสังคมมีสุข \" ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ศพก.(เครือข่าย) นายเสาขี ทับเที่ยง หมู่ที่ 6 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน
10 / ก.ค. / 2561 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมฝึกอบรมให้เกษตรกร รุ่นที่ 4
ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง \"โอ่งชีวิต กับการทำบัญชีครัวเรือน\" ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลบางด้วน นายสมภักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน
14 / ธ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ปฏิบัติงานร้านนาวากาชาด
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน และบุคลากร ปฏิบัติงานร้านนาวากาชาด
13 / ธ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ปฏิบัติงานร้านนาวากาชาดตรัง
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยบุคลารกรจำนวน 16 คน ปฏิบัติงานร้านนาวากาชาดตรัง
22 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน
การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
ครู กศน.ตำบลบางด้วน ได้ทำการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
26 / พ.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลบางด้วน ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
19 / ม.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลบางด้วน ร่วมกิจกรรมวันครู
ครู กศน.ตำบลบางด้วน ร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา และร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ณ สนามกีฬาจังหวัดตรัง
24 / ธ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลบางด้วนอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ณ ห้องภัชรี โรงแรมวัฒนา พาร์ค
28 / พ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลบางด้วนเป็นวิทยากรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลแหลมสอม
ครู กศน.ตำบลบางด้วนเป็นวิทยากรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลแหลมสอม
10 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลบางด้วนร่วมลากเรือพระของ วัดศรัทธาราม ต
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลบางด้วนร่วมลากเรือพระของ วัดศรัทธาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน
2 / ก.ย. / 2557 : กิจกรรมเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบางด้วนเป็นวิทยากรให้กับโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนอำเภอปะเหลียน
ครู กศน.ตำบลบางด้วนเป็นวิทยากรให้กับโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนอำเภอปะเหลียน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อบต.บ้านนา จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปะเหลียน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
1 / ก.ย. / 2557 : กิจกรรมเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบางด้วน ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการการประเมินหมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง
ครู กศน.ตำบลบางด้วน ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการการประเมินหมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ของบ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน ณ กศน.ตำบลปะเหลียน
19 / ส.ค. / 2557 : กิจกรรมเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบางด้วนร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ \\\\\\\"12 สิงหา มหาราชินี\\\\\\\" ณ ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จ.ตรัง
ครู กศน.ตำบลบางด้วนร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ \\\\\\\"12 สิงหา มหาราชินี\\\\\\\" ณ ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จ.ตรัง
7 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลบางด้วนร่วมเป็นเกียรติ โครงการจัดการศึกษาอาชีพการมึงานทำสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ครู กศน.ตำบลบางด้วนร่วมเป็นเกียรติ โครงการจัดการศึกษาอาชีพการมึงานทำสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม. 2557 กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาพิการ ต.ปะเหลียนและ ต.บ้านนา หลักสูตรการอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 6 ชั่วโมง
29 / ก.ค. / 2557 : บ้านหนังสืออัจฉริยะ
ครู กศน.ตำบลบางด้วน มอบ CD บทเพลงคล้องใจ 60 ล้านไทยให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลบางด้วน
ครู กศน.ตำบลบางด้วน มอบ CD บทเพลงคล้องใจ 60 ล้านไทยให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลบางด้วน
17 / มิ.ย. / 2557 : บ้านหนังสืออัจฉริยะ
ครุ กศน.ตำบลบางด้วนมอบแผ่นดีวีดีเดินหน้าประเทศไทยแก่บ้านหนังสืออัจฉริยะ
ครุ กศน.ตำบลบางด้วนมอบแผ่นดีวีดีเดินหน้าประเทศไทยแก่บ้านหนังสืออัจฉริยะในตำบลบางด้วน
5 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบางด้วนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ครู กศน.ตำบลบางด้วนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน
15 / พ.ค. / 2557 : กิจกรรมเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบางด้วนและครู กศน.ตำบลลิพัง นำนักศึกษา เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครู กศน.ตำบลบางด้วนและครู กศน.ตำบลลิพัง นำนักศึกษา เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดศรัทธาราม ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
16 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมเครือข่าย
กศน.ตำบลบางด้วน ร่วมประเพณีขนทรายเข้าวัดพร้อมทั้งร่วมพิธีสงฆ์ถวายอาหารเพลและร่วมสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ ณ วัดศรัทธาราม
กศน.ตำบลบางด้วน ร่วมประเพณีขนทรายเข้าวัดพร้อมทั้งร่วมพิธีสงฆ์และสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ ณ วัดศรัทธาราม ตำบลบางด้วน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
กศน.ตำบลบางด้วน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่  หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 0848398505
e-mail:janya_2517@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05