[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

  

  

29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งความสุขในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2018
ส่งความสุขในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี2561
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ครูทุกประเภทเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการ \\\\\\\"การเรียนรู้แบบโครงงาน\\\\\\\" ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพื่อ
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ครูทุกประเภทเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการ \\\\\\\"การเรียนรู้แบบโครงงาน\\\\\\\"ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพื่อพั
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหาดสำราญร่วมกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เยาว์ชนคนตรัง
วันที่ 23 ธันวาคม 2560นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ ร่วมในงานพื้นที่สร้างสรรค์เยาวชนคนตรัง (The Young Trang) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญเป็นประธานในพิธ
21 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหาดสำราญจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอหาดสำราญ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษา กศน. จำนวน 50 คน โดยมี นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญเป็นประธานในพิธีเปิ
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานฉลองรัฐธรรมนูนและงานกาชาดประจำปี
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น.นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญทุกคนอยู่ประจำร้านนาวากาชาด ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ และกาชาดประจำปีณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ลานวัฒนธรรม จังหวัดตรัง
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอหาดสำราญ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษา กศน. จำนวน 60 คน โดยมี นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ
7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงาน ตลาดประชารัฐ Modern Trade
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผอ.กศน.อำเภอหาดสำราญเข้าร่วมประชุมปรึกษา หารือการดำเนินงาน ตลาดประชารัฐ Modern Trade ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
5 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12 /2560
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2560 โดยมีนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯณ ห้องประชุมสันหลังมังกรนิล
1 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผอ.กศน.อำเภอหาดสำราญ ลงพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วม
วันที่ 1 ธันวาคม 2560นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผอ.กศน.อำเภอหาดสำราญรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอย่านตาขาวลงพื้นที่สังเกตการเฝ้าระวังน้ำท่วมห้องสมุดประชาชนอำเภอย่านตาขาว ปรากฎว่าน้ำลดระดับลงแล้วและลงพื้นที่สังเกตการเฝ้าระวังน้ำท่วม กศน.ตำบลบ้าหวี
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ววันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ จัดประชุมบุคลากร เพื่อวางแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ประจำป
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ นายศรชัย เพ็ชรฉุย
วันที่ 27 พ.ย.2560 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญและบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญเดินทางไปส่งนายศรชัย เพ็ชรฉุย ครูอาสาฯ ไปดำรงตำแหน่งครูอาสาฯ ณ กศน.อำเภอกันตัง
15 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูและบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญประชุมประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน 2560
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ครูและบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ ประชุมประจำเดือน เดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอาเซี่ยนศึกษา กศน.อำเภอหาดสำราญ
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอหาดสำราญลงนิเทศกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำเครื่องแกงตำมือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี
วันที่ 7 พ.ย. 2560 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผอ. กศน.อำเภอหาดสำราญ ลงนิเทศกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำเครื่องแกงตำมือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ เข้ารายงานตัว ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ ชาว กศน.อำเภอหาดสำราญให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น นำทีมโดย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายนิมิตร ชัยมาดสิริกุล
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวเด่น
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอหาดสำราญ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
27 / ก.พ. / 2559 : ข่าวเด่น
เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลบ้าหวี
19 กุมภาพันธ์ 2559 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลบ้าหวี
11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
๕ ธันวามหาราช
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางเพียงใจ หอยสังข์ ผู้อำนวยการฯ นำบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ
21 / พ.ย. / 2558 : ข่าวเด่น
ปฐมนิเทศและเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
19 พ.ย. 2558 กศน.อำเภอหาดสำราญ จัดปฐมนิเทศและเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีนายณหทัย สุนทรนนท์ ปลัดอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
21 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
ประเมินสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557
กศน.อำเภอหาดสำราญ รับการประเมินสถานศึกษา (ขนาดเล็ก) ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
5 ธันวามหาราชา
นายธัญญา พงศ์ภราดร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ และคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 โทร 0 7520 8121 โทรสาร 0 7520 8174

vip_teenee@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05