[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

18 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกฐินพระราชทาน
นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผอ. ศูนย์ กศน.อ.หาดสำราญและบุคลากร เข้าร่วมกฐินพระราชทาน ณ วัดกะพังสุรินทร์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
วันนี้ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยมีนายนิมิตร ชัยมาดสิริกุล เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม (ห้องเรียนอาเซียน) กศน.อำเภอหาดสำราญ
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหาดสำราญ ครั้งที่ 11/2560 โดยมีนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ(ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัต
วันนี้ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหาดสำราญ ครั้งที่ 11/2560 โดยมีนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ(ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัต
5 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับ กศ.อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผอ.กศน.อำเภอหาดสำราญ ได้มอบหมายให้นายวิทยา พรหมจันทร์ พร้อมด้วยนายเชาวลา วันแรก มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับ กศน.อ.รัษฎา
1 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผอ.กศน.อำเภอหาดสำราญ รับบริจาคน้ำจากนายชม ชุมสกุล
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับบริจาคน้ำดื่มแบรนด์อันดา จากนายชม ชุมสกุล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอรัษฎา จ.ตรัง
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหาดสำราญจัดโครงการพพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอหาดสำราญ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษา กศน. จำนวน 60 คนโดยมี นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศ
23 / พ.ย. / 2560 : ข่าวทั่วไป
การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
กศน.อำเภอหาดสำราญ ส่งนางสาวจรี ใจตรง ครู ศรช. เข้าร่วมอบรมการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย.60 ณ โรงแรมสยามโอเรียนทัล หาดใหญ่
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ อบต.หาดสำราญ
28 มิ.ย. 2560 บุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับผู้สนใจ ณ ห้องประชุม อบต.หาดสำราญ
1 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ \"เรื่องพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ\"
1 ธ.ค. 58 นางเพียงใจ หอยสังข์ ผู้อำนวยการฯ และบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ \"เรื่องพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ\" สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2559
28 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559
27 พ.ย. 58 นางเพียงใจ หอยสังข์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ และเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ ร่วมประชุมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
25 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25 พ.ย. 58 นางเพียงใจ หอยสังข์ ผู้อำนวยการฯ และบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
21 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
18 พ.ย. 58 นางเพียงใจ หอยสังข์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ
8 ธันวาคม 2557 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ
27 พ.ย. 57 บุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ณ กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลูกเสือ กศน.อำเภอหาดสำราญ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ลูกเสือ กศน.อำเภอหาดสำราญ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พ.ย. 2557 ณ กศน.อำเภอหาดสำราญ
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการออมทรัพย์ กศน.อำเภอหาดสำราญ
กศน.อำเภอหาดสำราญ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการออมทรัพย์ โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ วันที่ 21 พ.ย. 57
20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา ศรช.บ้านโคกออก
20 พ.ย. 2557 ศรช.บ้านโคกออก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2557 โดยมีนางสาวประโลม เสียมไหม ครู กศน.อำเภอหาดสำราญ เป็นประธาน
15 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหาดสำราญ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557
นางสาวประโลม เสียมไหม ครู กศน.อำเภอหาดสำราญ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 ณ กศน.ตำบลหาดสำราญ
15 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลตะเสะ
กศน.ตำบลตะเสะ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 โดยมีนายศรชัย เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัครฯ เป็นประธาน
15 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้าหวี ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557
วันที่ 12 พ.ย. 57 กศน.ตำบลบ้าหวี ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 โดยมีนางสาวประโลม เสียมไหม ครู กศน.อำเภอหาดสำราญ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 โทร 0 7520 8794 โทรสาร 0 7520 8799 

hadsamran.nfetrang@gmail.com


สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05