[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559   


ต่อจากเดือนที่แล้ว...

เข้าชม : 469


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 14:44:21
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๑๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อาคาร ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.4 ตำบลเขาวิเศษ (เพื่อใช้เป็นที่ตั้งในการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลเขาวิเศษ
โดย : น.สศรัญญา วรรธนะวิเศษ    ไอพี : 182.232.62.5


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 14:46:11
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๑๒
เรื่อง ขออาคาร โรงเรียนบ้านควนตะเคียน(ร้าง) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งในการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลวังมะปราง เหนือ
โดย : น.สศรัญญา วรรธนะวิเศษ    ไอพี : 182.232.62.5


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 14:47:35
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๑๑

เรื่อง ขออาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้าหลังเก่า เพื่อใช้เป็นที่ตั้งในการจัดการเรียนการสอน กศน.
ตำบลท่าสะบ้า

โดย : นางพัชรี ดาบทอง    ไอพี : 182.232.62.5


ความคิดเห็นที่ 4
เสาร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 20:20:53
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๒๙
ลงวันที่ ๒ เดือน ธันวาาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาตใช้หลักสูตรวิชา อช๐๒๐๐๔ การปลูกผักคะน้า
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโคก
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.116.150


ความคิดเห็นที่ 5
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:08:10
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๓๐
ลงวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาตใช้หลักสูตรวิชา พว๐๒๐๒๑ สมุนไพรใกล้ตัว และวิชา อช๐๒๐๐๖ การเพาะเห็ดฟาง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๓๑
ลงวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาตใช้หลักสูตรวิชา อช๐๒๐๑๐ การขยายพันธุ์พืช
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชำนิ สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๓๒
ลงวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาตใช้หลักสูตรวิชา อช๐๒๐๐๖ การเพาะเห็ดฟาง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.116.150


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:59:14
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๓๔
ลงวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:08:27
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๓๕
ลงวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดย : นายไพรัช มุกดา    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:43:10
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/ว๑๑๔๓
ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร (งบทักษะชีวิต)
เรียน นางทิพชนันท์ ยนประสิทธิ์
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:44:52

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๔๔
ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิล (งบทักษะชีวิต)
เรียน เจ้าของร้านศรีตรัง ฮาร์ต
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:47:09
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๔๕
ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อ (งบทักษะชีวิต)
เรียน เจ้าของร้านโบว์ แอนด์ บูม ช๊อบ
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:48:48
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๔๖
ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร (งบศูนย์ฝึกฯ)
เรียน นางทิพชนันท์ ยนประสิทธิ์
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:50:00
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๔๗
ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อ (งบศูนย์ฝึกฯ)
เรียน เจ้าของร้านโบว์ แอนด์ บูม ช๊อบ
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:51:30
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๔๘
ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิล (งบศูนย์ฝึกฯ)
เรียน เจ้าของร้านศรีตรัง ฮาร์ต
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:53:39
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๔๙
ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร (งบศูนย์ฝึกฯ)
เรียน นายสนิท เทพพูลผล
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:54:48

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๕๐
ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อ (งบศูนย์ฝึกฯ)
เรียน เจ้าของร้านจากใจเกษตรบ้านสวน
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 16
อาทิตย์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:07:00
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๕๒
เรื่อง  ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน ๑,๑๕๒.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.115.235


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:17:41
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๗๙
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๐ (เงินค่าประกันการใช้ไฟใหม่)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
โดย : ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:39:04

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๘๓
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
เรียน นายสิทธิศักดิ์ สีสดสุข

โดย : ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:13:24
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๙๔
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค (16,000 บ.)
เรียน ผอ.สนง.กศน.ตรัง
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:15:16
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๙๔
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรช่างไม้
เรียน นายน้อม ทองใบ
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:17:47
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๙๖
เรื่อง ซื้อวัสดุศูนย์ฝึกฯ
เรียน ร้านค้าไม้
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:19:17
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๙๗
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นายอดิศักดิ์ นุ้ยสี
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:21:26
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๙๘
เรื่อง ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เรียน ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โดย : นายประสิทธิ์ พูดเพราะ    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:27:30
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๙๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อ
เรียน ร้านอ่าวตงวัสดุ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:28:14
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๐๐
เรื่อง ใบสั่งจ้าง
เรียน ร้านศรีตรังอาร์ต
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:29:03
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๐๑
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน วิทยากร
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:29:48
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๐๒
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:30:37
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๐๓
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นายยงยุทธ ทับเที่ยง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:31:47
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๐๔
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:32:35
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๐๕
เรื่อง แจ้งต่อสัญญา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:33:23
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๐๖
เรื่อง สั่งซื้อวารสาร (มกราคม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:33:45
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๐๗
เรื่อง สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ (มกราคม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:34:32
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๐๘
เรื่อง สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 34
ศุกร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:35:40
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๒๑o
เรื่อง ขอทุ่นนักศึกษาผูพิการ ๔ ทุน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายเกียรติกัมพล ชูจันทร์    ไอพี : 106.0.196.159

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05