[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2559   


ศธ 0210.3007/001 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณงินเดือนครูสอนคนพิการ (เดือน ตุลาคม 2558)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ศธ 0210.3007/002 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณงินเดือนครูสอนคนพิการ (เดือน พ.ย. 2558)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ศธ 0210.3007/003 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณงินเดือนครูสอนคนพิการ (เดือน ธ.ค. 2558)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 15:10:43
ศธ 0210.3007/004 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559
เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณ ปี 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

เข้าชม : 495


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 16:57:03
ศธ 0210.3007/004
เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณ ปี 59
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 16:59:54

ศธ 0210.3007/005
เรื่อง ส่งตัวพนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบลท่าสะบ้า)
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 17:02:14

ศธ 0210.3007/006
เรื่อง เบิกค่าตอบแทนวิทยากร เห็ดทอด และน้ำสมุนไพร ตำบลเขาวิเศษ
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 17:03:59

ศธ 0210.3007/007
เรื่อง เบิกค่าตอบแทนวิทยากรโครงการ ทำขนมบัวลอย และขนมโรตีกรอบตำบลวังมะปราง
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 16:51:22


ศธ 0210.3007/016
เรื่อง การทำเฉาก๊วยเห็ดหูหนู และการทำน้ำสมุนไพร ตำบลวังมะปรางเหนือ
โดย : นางสาวศรัญญา วรรธนะวิเศษ    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 10:27:16
ศธ 0210.3007/ ว 029
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
โดย : พัชรี    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:54:59
ศธ 0210.3007/ 4
เรื่อง ขอเบิกเงินเดือนครู ศรช.ตำบล
โดย : นางสาวนงลักษณ์ กิจศิลป    ไอพี : 182.93.206.211


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 17:51:55
ศธ 0210.3007/056
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13:58:04
ศธ 0210.3007/072
เรื่อง ขอยืมเงินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 00:55:28

ศธ 0210.3007/082
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
โดย : น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง    ไอพี : 171.6.246.13


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:45:01
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๘๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๐๐.-บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:46:57
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๘๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาตผู้ปกครอง
เรียน ผู้ปกครองนักศึกษา
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:48:00
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๘๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:48:36
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๘๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง เบิกค่าโทรศัพท์ กศน.อำเภอวังวิเศษ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:49:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๘๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง เบิกค่าน้ำประปาประจำเดือน มกราคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:50:51
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๘๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้าง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:51:11
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๘๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:53:36
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๙๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณค่าซื้อหนังสือเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๘๖๑.-บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:55:04
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๙๑ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
เรียน วิทยากรลูกเสือ
เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๘๖๑.-บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:57:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๙๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมเพาะเห็ด กศน.ตำบลท่าสะบ้า
เรียน นางสาวจิราภรณ์ ส่งทวน
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:58:51
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๙๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิล เศรษฐกิจ ตำบลเขาวิเศษ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:59:18
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๙๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อของ เศรษฐกิจ ตำบลเขาวิเศษ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:00:09
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๙๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอสนับสนุนวิทยากรลูกเสือ
เรียน วิทยากรลูกเสือ
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:01:48
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๙๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม
เรียน วิทยากร
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:03:36
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๙๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อ ตำบลวังมะปรางเหนือ

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:04:44
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๐๙๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อ ตำบลวังมะปรางเหนือ

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 27
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:05:18
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๐๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อ ตำบลวังมะปรางเหนือ

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 28
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:05:41
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๐๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อ ตำบลวังมะปรางเหนือ

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 29
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:06:14
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๐๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้าง ตำบลวังมะปรางเหนือ

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:06:32
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๐๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้าง ตำบลวังมะปรางเหนือ

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 31
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:09:04
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๐๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอยืเงินงบประมาณตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 32
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:09:45
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๐๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 33
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:11:07
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๐๖-๑๑๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง สั่งซื้อสั่งจ้าง

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 34
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:12:48
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งซื้อวันผู้สูงอายุ ตำบลเขาวิเศษ

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 35
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:13:20
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ใบสั่งจ้างไวนิลวันผู้สูงอายุ ตำบลเขาวิเศษ

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 36
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:14:01
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง เชิญวิทยากรผู้สูงอายุ ตำบลเขาวิเศษ

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 37
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:14:37
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง เชิญวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 38
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:16:44
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง สำรวจรายการครุภัณฑ์ที่จำเป็นในสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12:17:24
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๗/๑๑๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ปรับเปลี่ยนแผน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาววิษรินทร์ หมื่นท่อง    ไอพี : 106.0.196.159

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05