[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 
ผู้บริหาร


นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอวังวิเศษ

ข้าราชการ


   นางอุบลรัตน์ ฤทธิรัตน์ 
                                                                                     ตำแหน่ง บรรณรักษ์ชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ   
ตำแหน่ง ครู รับผิดชอบ กลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบ งานแผนฯ
กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงินและงานบัญชี โทร 075262064 มือถือ 0817286048
                             
                                                                                           
              พนักงานราชการ

นายไพรัช มุกดา
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
 
 

รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัสดุ
รับผิดชอบพื้นที่  ตำบลอ่าวตง ตำบลวังมะปราง/วังมะปรางเหนือ 5 หมู่บ้าน  


 

นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

รับผิดชอบ ภาคีเครือข่าย/กิจกรรมพิเศษ รับผิดชอบตำบลเขาวิเศษ ตำบลท่าสะบ้า/วังมะปรางเหนือ 5 หมู่บ้าน

 

 

 
ครู กศน.ตำบล

 นางศศิวิภรณ์ จิตรชูชื่น
ตำแหน่งครู กศน.ตำบลเขาวิเศษ
รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม   งานการศึกษาต่อเนื่อง


 


 นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลอ่าวตง                                                                                         นางสาวศรัญญา วรรธนะวิเศษ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลวังมะปรางเหนือ                                             
                                                                                              

 


 

 

              

   ครูสอนนักศึกษาพิการ
นางสาววนิดา  หมื่นท่อง 

 

นายประสิทธิ์  พูดเพราะ
ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลวังมะปราง

 
รับผิชอบช่วยงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน/งานพัสดุ

 
   
 

 
          


  
นางสาวนงลักษณ์  กิจศิลป์
ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลวัง
มะปรางเหนื่อ
รับผิดชอบ ช่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     

นายอนิโรจน์  เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
พนักงานบริการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ และกศน.วังวิเศษ


 

 

 
 


                  เข้าชม : 3268
 
 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 262147
โทรสาร 075-262147
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05