[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 
ผู้บริหาร


นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอวังวิเศษ

ข้าราชการ


   นางอุบลรัตน์ ฤทธิรัตน์ 
                                                                                     ตำแหน่ง บรรณรักษ์ชำนาญการ 
รับผิดชอบพื้นที่นิเทศติดตามผลตำบลท่าสะบ้า

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ   
ตำแหน่ง ครู รับผิดชอบ กลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบ งานแผนฯ
กลุ่มงานอำนวยการ รับผิชอบพื้นที่นิเทศติดงานตำบลวังมะปรางเหนือ 
                             
                                                                                           
              พนักงานราชการ

นายไพรัช มุกดา
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
 
 

รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานทะเบียนนักศึกษา งานพัสดุ
รับผิดชอบพื้นที่นิเทศติดตามผล  ตำบลอ่าวตง 


 

นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

รับผิดชอบ ภาคีเครือข่าย/กิจกรรมพิเศษ งานบัญชี,การเงิน รับผิดชอบตำบลเขาวิเศษ ตำบลวังมะปราง

 

 

 
ครู กศน.ตำบล

 นางศศิวิภรณ์ จิตรชูชื่น
ตำแหน่งครู กศน.ตำบลเขาวิเศษ
รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม   งานการศึกษาต่อเนื่อง


 


 นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลอ่าวตง                                                                                         นางสาวศรัญญา วรรธนะวิเศษ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลวังมะปรางเหนือ                                             
                                                                                              

 


 

 

              

   ครูสอนนักศึกษาพิการ
นางสาววนิดา  หมื่นท่อง 

 

นายประสิทธิ์  พูดเพราะ
ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลวังมะปราง

 
รับผิชอบช่วยงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน/งานพัสดุ

 
   
 

 
          


  
นางสาวนงลักษณ์  กิจศิลป์
ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลวัง
มะปรางเหนื่อ
รับผิดชอบ ช่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     

นายอนิโรจน์  เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
พนักงานบริการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ และกศน.วังวิเศษ


 

 

 
 


                  เข้าชม : 3417
 
 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 262147
โทรสาร 075-262147
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05