[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

 
ผู้บริหาร


นายอาทิตย์  อินทรวิเศษ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอวังวิเศษ

ข้าราชการ


   นางอุบลรัตน์ ฤทธิรัตน์ 
                                                                                     ตำแหน่ง บรรณรักษ์ชำนาญการ 
รับผิดชอบพื้นที่นิเทศติดตามผลตำบลท่าสะบ้า

                                                                                                                                                                                                                                                          

นางสาวภูษณิศา  วุฒิเลิศอนันต์   
ตำแหน่ง ครู  รับผิดชอบ กลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบ งานแผนฯ
กลุ่มงานอำนวยการ รับผิดชอบพื้นที่นิเทศติดตามตำบลวังมะปรางเหนือ 
                             
                                                                                           
              พนักงานราชการ

นายไพรัช มุกดา
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
 
 

รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานทะเบียนนักศึกษา งานพัสดุ
รับผิดชอบพื้นที่นิเทศติดตามผล  ตำบลอ่าวตง 


 

นางทรรษวรรณ์ ชูศรี
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

รับผิดชอบ ภาคีเครือข่าย/กิจกรรมพิเศษ งานบัญชี,การเงิน รับผิดชอบตำบลเขาวิเศษ ตำบลวังมะปราง

 

 

 
ครู กศน.ตำบล

 นางศศิวิภรณ์ จิตรชูชื่น
ตำแหน่งครู กศน.ตำบลเขาวิเศษ
รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม   งานการศึกษาต่อเนื่อง


 

            นางสาวศรัญญา วรรธนะวิเศษ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลวังมะปรางเหนือ                                             
                                                                                              

 


นางสาวธนภร  สามสี 
ครู กศน.ตำบลอ่าวตง
นายกษิดิศ  พรหมดนตรี
ครู กศน.ตำบลท่าสะบ้า

 

              นายประสิทธิ์  พูดเพราะ
ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลวังมะปราง
 รับผิชอบช่วยงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน/งานพัสดุ
   ครูสอนนักศึกษาพิการ

 


นางสาวววิษรินทร์  หมื่นท่อง
 

 
  
   
 
 
     
 

 
 


                  เข้าชม : 4363
 
 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05