[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

 
ผู้บริหารนายอาทิตย์  อินทรวิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ


ข้าราชการ


   

                                                                                                                                                                                                                                                          
นางสาวภูษณิศา  วุฒิเลิศอนันต์   
ตำแหน่ง ครู  รับผิดชอบ กลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบ งานแผนฯ งานการเงิน
กลุ่มงานอำนวยการ รับผิดชอบพื้นที่นิเทศติดตามตำบลวังมะปรางเหนือ 
                                                                                                                              นายชาญชัย เก้าเอี้ยน
                                                                                                           ตำแหน่ง ครู

              พนักงานราชการ


นายไพรัช มุกดา
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

รับผิดชอบ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ งานทะเบียนนักศึกษา/ งานพัสดุ/
รับผิดชอบพื้นที่นิเทศติดตามผลตำบลอ่าวตง 


 


นางสาวนภกุล ศรีสะอาด
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


รับผิดชอบ งานธุรการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ

 

 

 
ครู สกร.ตำบล

 
นางสาวศศิเกตุ ซุ้นกิจ
ตำแหน่งครู สกร.ตำบลเขาวิเศษ  นายประสิทธิ์ พูดเพราะ
ตำแหน่ง ครู สกร.ตำบลวังมะปรางเหนือ                                             
                                                                                              

 รับผิดชอบ งานในพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือ/ โครงการพิเศษ/ กิจกรรมลูกเสือนางสาวธนภร  สามสี 
ครู สกร
.ตำบลอ่าวตง 

       
 

นายการันต์ อ่วมเกิด
ตำแหน่ง ครู สกร.ตำบลท่าสะบ้า

 

 


นายสันติ วงศ์ค้าคล่อง
ตำแหน่ง ครู ศรช.

รับผิดชอบ ศกร.ตำบลวังมะปราง


 

 


นางสาววิษรินทร์ ชูโรจน์

ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
 
 
รับผิดชอบ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ/ การจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับคนพิการ/ การจัการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ/ งานธุรการ/ จดบันทึกการประชุม-รายงานการประชุม/ โครงการ กศน.ปักหมุดฯ สำหรับคนพิการ/ งาน PR ข่าวประชาสัมพันธ์


 
   
 
 
     
 

 
 


                  เข้าชม : 4605
 
 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05