[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

20 / มิ.ย. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดต
20 / มิ.ย. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ ลงพื้นที่นำหนังสือไปมอบให้กับบ้านหนังสือชุมชน และเป็นการหมุนเวียนหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนในแต่ละ ศกร.ตำบล เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
วันที่ 29 มกราคม 2567 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และนายประสิทธิ์ พูดเพราะ ตำแหน่ง ครู ศกร.ตำบลวังมะปรางเหนือ เข้าร่วมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันที่ 29 มกราคม 2567 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้ นายชาญชัย เก้าเอี้ยน ตำแหน่ง ครู และนายไพรัช มุกดา ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี นางสาวธิติกา
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ครอบครัวสุขขี สู่วิถีพอเพียง
วันที่ 18 มกราคม 2567 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้ นายชาญชัย เก้าเอี้ยน ตำแหน่ง ครู และนางสาวศศิเกตุ ซุ้นกิจ ตำแหน่ง ครู ศกร.ตำบลเขาวิเศษ เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ครอบครัวสุขขี สู่วิถีพอเพ
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตำบลเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 11 มกราคม 2567 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้ นายการันต์ อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ศกร.ตำบลท่าสะบ้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตำบลเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลท่า
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการหมู่บ้านยั่งยืน โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา “ อารยเกษตร สู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา “อารยเกษตร สู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน” และร่วมบันทึก
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวธนิกานต์ หยังสู นายอำเภอวังวิเศษ เป็นประธานในพ
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
ขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และนางสาวภูษณิศา วุฒิเลิศอนันต์ ตำแหน่ง ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ร่วมขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบางคราม ต
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหา เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และนางสาวศศิเกตุ ซุ้นกิจ ตำแหน่ง ครู ศกร.ตำบลเขาวิเศษ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการ
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
“ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาชาววัง” งานวัฒธรรมประเพณีของดีชาววัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดธิดาชาววัง ในงานวัฒธรรมประเพณีของดีชาววัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
“ร่วมเป็นพิธีกร” งานวัฒธรรมประเพณีของดีชาววัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ พูดเพราะ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลวังมะปรางเหนือ และนางสาวศศิเกตุ ซุ้นกิจ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลเขาวิเศษ ร่วมเป็นพิธีการ ในงานวัฒธรรมประเพณีของดีชาววัง ครั้งที่ 15 ประ
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
“นำนักศึกษาแสดงความสามารถพิเศษ” งานวัฒธรรมประเพณีของดีชาววัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ นำนักศึกษา ร่วมแสดงความสามารถพิเศษ ในงานวัฒธรรมประเพณีของดีชาววัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
“เดินแบบผ้าไทย” งานวัฒธรรมประเพณีของดีชาววัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ และนางสาวนภกุล ศรีสะอาด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเดินแบบผ้าไทย ในงานวัฒธรรมประเพณีของดีชาววัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
30 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
พิธีเปิดงานวัฒนธรรมประเพณี ของดีชาววัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
วันที่ 21 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ ร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมประเพณี ของดีชาววัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 โดยมี นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามห
12 / มิ.ย. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ นำนักศึกษา ศสกร.อำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหว
12 / มิ.ย. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี และการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร ศสกร.อำเภอวังวิเศษ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี และการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านต้นปรง ตำบลวั
12 / มิ.ย. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมประชุมเพื่อร่วมสำรวจความคิดเห็นการขับเคลื่อนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้นายไพรัช มุกดา ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวนภกุล ศรีสะอาด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมสำรวจความคิดเห็นการขับ
12 / มิ.ย. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการสืบสานวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ
วันที่ 11 เมษายน 2566 นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ และบุคลากร กศน.อำเภอวังวิเศษ ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวธนิกานต์ หยังสู นายอำเภอวังวิเศษ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปร
12 / มิ.ย. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
“บ้านหนังสือชุมชน”
นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ และ นายการันต์ อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ลงพื้นที่นำหนังสือไปมอบให้กับบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านนางกัลยา เจริญ บ้านทุ่งยาง 165 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 291743 
โทรสาร 075-291743
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05