[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"

 


จำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556

รายการ

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวมทั้งหมด

เก่า

ใหม่

รวม

เก่า

ใหม่

รวม

เก่า

ใหม่

รวม

เก่า

ใหม่

รวม

พื้นฐาน

14

7

21

309

126

435

486

181

667

809

314

1123

เป้าหมายพิเศษ

17

3

20

3

-

3

3

-

3

23

3

26

เทียบระดับ

-

7

7

1

-

1

1

-

1

2

7

9

เทียบระดับ ขั้นสูงสุด 

-

-

-

93

-

93

93

-

93

English Programe

8

-

8

-

-

-

-

-

-

8

-

8

ปวช.  - -  - - - - - 3 3 - 3 3

รวม

39

17

56

313

126

439

581

184

767

935

327

1262จำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556

รายการ

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวมทั้งหมด

เก่า

ใหม่

รวม

เก่า

ใหม่

รวม

เก่า

ใหม่

รวม

เก่า

ใหม่

รวม

พื้นฐาน

19

12

31

311

195

506

431

271

702

761

478

1239

เป้าหมายพิเศษ

16

1

17

-

3

3

-

3

3

16

7

23

เทียบระดับ

-

1

1

1

3

4

-

10

10

1

14

15

English Programe

12

2

 14

-

-

-

-

-

-

12

2

14

ม.6 ใน 8 เดือน

-

-

-

-

-

-

-

69

69

-

69

69

รวม

47

16

63

312

201

513

431

353

784

790

570

1360จำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555

รายการ

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวมทั้งหมด

เก่า

ใหม่

รวม

เก่า

ใหม่

รวม

เก่า

ใหม่

รวม

เก่า

ใหม่

รวม

พื้นฐาน

31

10

41

312

146

458

445

176

621

788

332

1120

เป้าหมายพิเศษ

17

23

40

-

7

7

-

1

1

17

31

48

เทียบระดับ

-

3

3

8

7

15

1

2

3

9

12

21

English Programe

-

30

30

-

-

-

-

-

-

-

30

30

ม.6 ใน 8 เดือน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

48

66

114

320

160

408

446

179

625

814

405

1219

 

จำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555

รายการ

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวมทั้งหมด

เก่า

ใหม่

รวม

เก่า

ใหม่

รวม

เก่า

ใหม่

รวม

เก่า

ใหม่

รวม

พื้นฐาน

36

10

46

217

230

447

364

260

624

617

500

1117

รวม

36

10

46

217

230

447

364

260

624

617

500

1117

รายการ

เก่า

ใหม่

เก่า

ใหม่

รวม

เป้าหมายพิเศษ

16

4

16

4

20

เทียบระดับ

11

8

11

8

19

รวม

27

12

27

12

39


 
  โครงการเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 1,080 คน

เข้าชม : 1380
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05