[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
มอบ DVD เดินหน้าประเทศไทยให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลนาโยงใต้


ม.2 ตำบลนาโยงใต้


ม.5 ตำบลนาโยงใต้


ม.6  ตำบลนาโยงใต้


ม.7 ตำบลนาโยงใต้สำรวจแบบประเมินความพุึงพอใจบ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลนาโยงใต้


ม.2 ตำบลนาโยงใต้ม.5 ตำบลนาโยงใต้ม.6 ตำบลนาโยงใต้ม.7 ตำบลนาโยงใต้มอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ
2 เมษายน 2557
ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
เข้าชม : 935