[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

19 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลกรด้านการผลิตสื่อนำเสนอและการสร้างสื่อ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลกรด้านการผลิตสื่อนำเสนอและการสร้างสื่อ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
19 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โครงการ กศน.ตรัง ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น ณ บริเวณสนาม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยการนำของนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอเมืองตรัง กศน.อำเภอนาโยง ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดโครงการ กศน.ตรัง ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงค
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
25 มีนาคม 2563 กศน..ตำบลนาโยงใต้ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (แอพพลิเคชั่นไลน์) หลักสูตรการทำเจลล้างมือสูตรแอลกอฮอล์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
25 มีนาคม 2563 กศน..ตำบลนาโยงใต้ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (แอพพลิเคชั่นไลน์) หลักสูตรการทำเจลล้างมือสูตรแอลกอฮอล์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
25 มีนาคม 2563 กศน..ตำบลนาโยงใต้ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (แอพพลิเคชั่นไลน์) หลักสูตรการทำเจลล้างมือสูตรแอลกอฮอล์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
25 มีนาคม 2563 กศน..ตำบลนาโยงใต้ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (แอพพลิเคชั่นไลน์) หลักสูตรการทำเจลล้างมือสูตรแอลกอฮอล์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อชุมชนการป้องกันภัยพิบัติจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การทำหน้ากากอนามัย จำนวน 3 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อชุมชนการป้องกันภัยพิบัติจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การทำหน้ากากอนามัย จำนวน 3 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
20 มีนาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ณ คลองนางน้อย-มิตซูบิชิ ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
20 มีนาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ณ คลองนางน้อย-มิตซูบิชิ ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการสร้างความพร้อมชุมชน ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล หลักสูตร การเข้าใจถึงการใช้สื่อออนไลน์ (Digital Literacy ) จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการสร้างความพร้อมชุมชน ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล หลักสูตร การเข้าใจถึงการใช้สื่อออนไลน์ (Digital Literacy ) จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
4-15 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอเมืองตรัง สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
4-15 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองตรัง สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
12 มีนาคม 2563 นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีนางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดและนางปาณิสรา อภ
12 มีนาคม 2563 นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีนางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดและนางปาณิสรา อภ
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
11 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนถั่วเหลือง จำนวน 3 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง
11 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนถั่วเหลือง จำนวน 3 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
12 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดชาวตลาด” ณ ตลาดนัดทุ่งชล ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
12 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดชาวตลาด” ณ ตลาดนัดทุ่งชล ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
10 มีนาคม 2563 นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ นำเสนอโครงงาน “เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก”
10 มีนาคม 2563 นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ นำเสนอโครงงาน “เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก”
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองฯ ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ที่1 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน มีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วม จำนวน 2 คน
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองฯ ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ที่1 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน มีนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วม จำนวน 2 คน
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
5 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “รถโมบายเคลื่อนที่” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “รถโมบายเคลื่อนที่” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
14 / เม.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
5 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดประชาชน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดประชาชน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 6 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 6 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
14 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
27 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมโดนัทยีสต์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัด ตรัง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 7 คน
27 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมโดนัทยีสต์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัด ตรัง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 7 คน
9 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนเพาะปัญญา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนเพาะปัญญา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>