[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

23 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
29 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาโยงใต้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561
กศน.ตำบลนาโยงใต้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561
18 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองตรัง โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 19-21 ธันวาคม 2560 ณ วัดเขาแก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
กศน.อำเภอเมืองตรัง โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 19-21 ธันวาคม 2560 ณ วัดเขาแก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
20 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมกิจกรรม พื้นที่สร้างสรรค์เยาวชนครตรัง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.เมือง จ.ตรัง
ขอเชิญชวนนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมกิจกรรม พื้นที่สร้างสรรค์เยาวชนครตรัง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.เมือง จ.ตรัง
20 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
ขอเชิญชวนนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
กศน.อำเภอเมืองตรัง ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
12 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาโยงใต้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560
กศน.ตำบลนาโยงใต้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560
12 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาโยงใต้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2559
กศน.ตำบลนาโยงใต้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2559
12 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาโยงใต้ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2559 18-19 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
กศน.ตำบลนาโยงใต้ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2559 18-19 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
12 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
12 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 20-22 ธันวาคม 2559 ณ วัดเขาแก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
ขอเชิญนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 20-22 ธันวาคม 2559 ณ วัดเขาแก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
12 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมอบรมและปลูกหญ้าแฝก โครงการรณรงค์การปลูกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ อบต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
ขอเชิญนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมอบรมและปลูกหญ้าแฝก โครงการรณรงค์การปลูกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ อบต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
11 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาโยงใต้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559
กศน.ตำบลนาโยงใต้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559
11 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
17-18 กันยายน 2559 สอบปลายภาค ณ สนามสอบ ร.ร.วิเชียรมาตุ 3 อ.เมือง จ.ตรัง
17-18 กันยายน 2559 สอบปลายภาค ณ สนามสอบ ร.ร.วิเชียรมาตุ 3 อ.เมือง จ.ตรัง
28 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลของอำเภอเมืองตรัง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลของอำเภอเมืองตรัง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
22 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปัจฉิม นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม สนง. กศน.จังหวัดตรัง เวลา 8.00 น. - 12.00 น.
พิธีปัจฉิม นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม สนง. กศน.จังหวัดตรัง เวลา 8.00 น. - 12.00 น.
22 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันลอยกระทง25 พฤศจิกายน 2558
วันลอยกระทง25 พฤศจิกายน 2558
23 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
20 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
30 กรกฏาคม 2558 วันอาสาฬหบูชา
30 กรกฏาคม 2558 วันอาสาฬหบูชา
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน วันรักการอ่าน
2 เมษายน วันรักการอ่าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>