[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
20-21 มกราคม 2563 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านวินัย การรักษาวินัย ระเบียบ กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน กศน. สู่ ..กศน. WOW ปี 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิ

พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2563


เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านวินัย การรักษาวินัย ระเบียบ กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน กศน. สู่ ..กศน. WOW ปี 2563
20-21 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดยมีนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด

เข้าชม : 66


กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้ 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 9 เมษายน 2564 ครูและนักศึกษากศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมทำ \"กิจกรรม พัฒนา กศน.งามตา ประชาชื่นใจ Big Cleaning Day\"ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 11 / เม.ย. / 2564
      นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ วันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 9 / เม.ย. / 2564
      กรรมการคุมสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3-4 เมษายน 2564 ณ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 9 / เม.ย. / 2564
      เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ วันรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 9 / เม.ย. / 2564
      โครงการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 9 / เม.ย. / 2564