[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

9 / ก.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันเสาร์ที่ 9 ก.ค.59 กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมให้ความรู้ เรื่อง การปลูกผัก และการทำบัญชีครัวเรือน ณ กศน.ตำบลนาเกลือ ม.5 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายอับดลหวาหาบ ยุโสะ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิ
4 / ก.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
จัดโครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมให้ความรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ในวันจันทร์ที่ 4 ก.ค.59 ณ กศน.ตำบลนาเกลือ ม.5 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
21 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) จัดอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า -นางรม จำนวน 45 ชม. ณ บ้านเลขที่ 116/1 ม.5 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ได้รับเกียรติจากนายปรีชา หาดเด็น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิด
21 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ครู กศน.ตำบลนาเกลือ ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กลุ่มอาชีพ ธุรกิจขนมไทย ตามโครงการจัดการศึกษาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน )
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ครู กศน.ตำบลนาเกลือ ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กลุ่มอาชีพ ธุรกิจขนมไทย ตามโครงการจัดการศึกษาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน )ในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ม.3 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
17 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
วันที่ 13 มิ.ย.2559 กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) จัดอบรมหลักสูตร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 50 ช.ม. ณ กศน.ตำบลนาเกลือ ม.5 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ รักหนูน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด
17 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น จัดอบรม หลักสูตร การทำนำ้สับปะรด
ในวันที่ 13 มิ.ย.2559 กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น จัดอบรม หลักสูตร การทำนำ้สับปะรด ณ กศน.ตำบลนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนางสาวกูดารีนา สตอหลง เป็นวิทยากร
17 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดอบรมกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ 11 มิ.ย.2559 กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดอบรมกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ม.5 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนางจิรารัตน์ งามวัฒนะ เป็นวิทยากร
16 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
วันที่ 8 มิ.ย.2559 กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)จัดอบรมหลักสูตรธุรกิจขนมไทย จำนวน 50 ช.ม. ณ รพ.สต.บ้านนาเกลือใต้ ม.3 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ได้รับเกียรติจากนางจิรารัตน์ งามวัฒนะ ผอ.รพ.สต.บ้านนาเกลือใต้ เป็นประธ
16 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียืง จัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือน
วันที่ 7 มิ.ย.2559 กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียืง จัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือน ณ กศน.ตำบลนาเกลือ ม.5 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนางสาวดุสิดา คล้ายเงิน เป็นวิทยากร
16 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน(บ้านท่าโต๊ะเมฆ)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน(บ้านท่าโต๊ะเมฆ)
16 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนาเกลือ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนาเกลือ
31 / ส.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ
อาสาสมัคร กศน.ตำบลนาเกลือ นักศึกษา กศน.ตำบลนาเกลือ ลงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือให้กับกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ตำบลนาเกลือ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่รู้หนังสือได้เรียนรู้ถึงขั้นอ่านออกเขียนได้
21 / ส.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมโครงการเติมเต็มความรู้พัฒนาทักษะทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2557 อ.กันตัง จ.ตรัง
จัดกิจกรรมติวเสริมเพิ่มเติมความรู้ โดยการหมุนเวียนเป็นกลุ่มโซนประกอบด้วย โซนรักษ์เมืองเก่า โซนพระยารัษฎา และโซนอันดามัน อ.กันตัง จ.ตรัง
6 / ส.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมกลุ่มเพาะเห็นางฟ้า-นางรม
นางนาฏอนงค์ เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบลนาเกลือ และคณะทีมงาน ศูนย์ กศน.กันตัง ลงพื้นที่นิเทศการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาเกลือ ในวันที่ 6 ส.ค. 2557 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
31 / ก.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลนาเกลือ
31 / ก.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมการพัฒนา กศน.ตำบลนาเกลือ
นักศึกษา กศน.ตำบลนาเกลือ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดภายในและภายนอก กศน.ตำบล จัดระเบียบหนังสือให้เป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการให้บริการ
25 / ก.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลนาเกลือ
23 / ก.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย เปิดอบรมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในวันที่ 18 ก.พ. 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557
23 / ก.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย เปิดอบรมกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม ในวันที่ 18 ก.พ. 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557
23 / ก.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมอบรมการทำผ้าบาติก ในวันที่ 22 พ.ค. 2557 ณ ร.ร.บ้านพระม่วง ม.4 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
กศน.ตำบลนาเกลือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05