[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

21 / มิ.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
เปิดอบรมการวิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ ในวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
20 / มิ.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ)
วิชา การทำเครื่องแกงตำมือ จำนวน 6 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 101/3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
20 / มิ.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิชา การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 3 ชั่วโมง ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
20 / มิ.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ)
วิชา การแปรรูปอาหารทะเล จำนวน 6 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
20 / มิ.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชนตำบลนาเกลือ
ส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชนตำบลนาเกลือ
20 / มิ.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ)
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ) วิชาการตัดเย็บผ้า จำนวน 40 ชั่วโมง
26 / มี.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการพัฒนาผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 / ก.พ. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย
3 / ก.พ. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วิชา การเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยในครัวเรือน
15 / ม.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ)
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) วิชา การแปรรูปอาหารทะเล จำนวน 6 ชั่วโมง
15 / ม.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ)
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) วิชา การเลี้ยงไก่ จำนวน 5 ชั่วโมง
15 / ม.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเพาะถั่วงอก และการทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 9 ชั่วโมง
8 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อบรม การทำปลาสรรค์ จำนวน 9 ชม. ณ บ้านเลขที่ 19 ม.1 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 6-8 มิ.ย.2560 โดยมีนายจารึก คงสง เป็นวิทยากร
จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
16 / ส.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน หลักสูตร เทคนิคการทำการค้าออนไลน์
14 / ส.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน หลักสูตร การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
14 / ส.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน หลักสูตร เทคนิคการใช้สมาร์ทโฟน
6 / ส.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลนาเกลือ
6 / ส.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการพัฒนาอาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
อบรมหลักสูตร การปลูกพืชไร้ดิน ณ กศน.ตำบลนาเกลือ หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายอับดุลหวาหาบ ยุโสะ เป็นวิทยากร
6 / ส.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการพัฒนาอาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
อบรมหลักสูตร การทำนำ้หยดจากขวดพลาสติก ณ กศน.ตำบลนาเกลือ หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายอับดุลหวาหาบ ยุโสะ เป็นวิทยากร
6 / ส.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนาเกลือ จัดโครงการพัฒนาอาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
อบรมหลักสูตร การแปรรูปอาหาร ณ บ้านเลขที่ 110/1 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนางสาวปราณี เภอสม เป็นวิทยากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
กศน.ตำบลนาเกลือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05