[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

16 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ก.ค.61 อบรมโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมน่าอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561
อบรมโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมน่าอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง
11 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
11 ก.ค.61 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังหมุนเวียนสื่อ หนังสือ
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังหมุนเวียนสื่อ หนังสือ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง
11 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
10-12 ก.ค. 61 โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ
โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ก.ค. 2561 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Koratsite 2.05
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Koratsite 2.05
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 ก.ค.2561 ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับเทศบาลพบประชาชน ณ เทศบาลตำบลคลองเต็ง
เทศบาลพบประชาชน ณ เทศบาลตำบลคลองเต็ง
28 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเยาวชน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเยาวชน โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดและครู กศน.ตำบลควนปริง จัดกิจกรรมหมวกการ์ตูนหรรษา พวงกุญแจผ้าเช็ดหน้า และรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
28 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 มิถุนายน 2561 ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง และนางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมกับครู กศน. และบุคลากรอำเภอเมือง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
20 มิ.ย.2561 จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเชี่ยวชาญกิจ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และครูกศน.อำเภอเมืองตรังร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเชี่ยวชาญกิจ
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
15 มิ.ย.2561 นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
14 มิ.ย.2561 นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ โรงพยาบาลตรัง
นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ โรงพยาบาลตรัง
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
7 มิถุนายน 2561 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
บรรณารักษ์ ร่วมกับครู กศน. และนักศีกษา ตำบลทับเที่ยงจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยหมุนเวียนหนังสือและมอบหนังสือให้กับแม่ค้าผู้ใช้บริการ
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
6 มิถุนายน 2561 กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น
จัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อ หนังสือ ณ ตลาดชินตาตรัง และสถานีรถไฟตรัง
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
22 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดไทรงาม
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
16 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
นักศึกษาช่วยกันจัดหนังสือ คัดแยกวารสาร หนังสือแบับเก่าและใหม่อออกจากชั้นพร้อมทั้งจัดเรียงตามระเบียบ
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น
หมุนเวียนสื่อ หนังสือ ณ สถานีตำรวจภูธรตรัง และท่าอากาศยานตรัง
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 ก.ค. 2560 ร่วมกิจกรรม ปั่นรักนักอ่าน สานสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ สู่ชุมชน กับ กศน.อำเภอหาดสำราญ
ร่วมกิจกรรม ปั่นรักนักอ่าน สานสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ สู่ชุมชน กับ กศน.อำเภอหาดสำราญ
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
29 พฤษภาคม 2560 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และ กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่นที่ไหน อ่านที่นั่น
29 พฤษภาคม 2560 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง และ กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่นที่ไหน อ่านที่นั่น ณ โรงเรียนเพาะปัญญา ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ การทำหมวกหรรษา ภาพระบายสี
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
18 พฤษภาคม 2560 โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
18 พฤษภาคม 2560 โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ สำนักสงฆ์นางอ หมู่ที่่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ หมวกนิทาน และสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 พ.ค. 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น
9 พ.ค. 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ มุมหนังสือท่าอากาศยานตรัง สถานีรถไฟตรัง บขส.จังหวัดตรัง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และโรงพยาบาลตรัง
22 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
20 มีนาคม 2560 กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั้น
20 มีนาคม 2560 กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั้น ณ วัดโพธาราม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05