[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

3 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ ณ มุมหนังสือ
28 ตุลาคม 2558 กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ สนามบินตรัง ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง สถานีรถไฟตรัง โรงพยาบาลตรัง สถานีขนส่งจังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองตรังมีนิสัยรักการอ่านและติดตามข่าวสารข้อมูลสะดวกยิ่งขึ้น
1 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2558 นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง นำคณะบรรณารักษ์และครู กศน. ดำเนินกิจกรรมหมุนเวียนสื่อมุมหนังสือ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ท่าอากาศยานตรัง และสถานีรถไฟตรัง
9 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังร่วมกับ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและฝึกทักษะการเรียนรู้
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังร่วมกับ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและฝึกทักษะการเรียนรู้ มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการอ่านพัฒนาชีวิตสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และฝึกทักษะอาชีพเสริมการเพ้นท์แก้ว นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์ดอกมะลิวันแม่ เมื
27 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปรเมศวร์ สุขมาก และคณะเยี่ยมชม ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
นายปรเมศวร์ สุขมาก และคณะเยี่ยมชม ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง โดย นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผอ. กศน.จังหวัดตรัง นางนภา จิโรภาส รอง ผอ.กศน.จังหวัดตรังนายขันธ์ชัย บริบูรณ์ นายไพรัช หัตถิยาและนางเพียใจ หอยสังข์ ให้การต้อนรับ เมื่อ วันที่ 24 ก.ค.58
13 / ก.ค. / 2558 : ข่าวทั่วไป
18 นวนิยาย ผ่านเข้ารอบแรกรางวัลซีไรต์ 2558
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ \"รางวัลซีไรต์\" ประเทศไทย ประจำปี 2558 ได้ประกาศรายชื่อนวนิยายที่ผ่านเข้ารอบแรก (Long List) ในการพิจารณามอบรางวัลซีไรต์ ประเทศไทย ประจำปี 2558 โดยมี
25 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 0-6 ปี
นที่ 25 มิถุนายน 2558 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 0-6 ปี เล่าเรื่องสุดสาคร เรื่องเพื่อนรักในป่าใหญ่ โดยคุณครูศุภวรรณ อนุพันธนันท์ และลากเส้นเคลื่อนไหวตามจังหวะ อ่านภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะกล้ามเนื้อ โดยมีคุณครูทัศนีย์ ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำ ณ ศ
21 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเล็ก 0-6 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหล่อ
กศน.อำเภอเมืองตรัง โดยบรรณารักษ์และครูชนาธิป ลิ้นหล่อ ครู กศน.ตำบลโคกหล่อ ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเล็ก 0-6 ปี โดยมีคณุครูศูนย์เด็กเล็กฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมการอ่าน เล่านิทาน อ่านหนังสือ ปั้นดินน้ำมัน
21 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาบินหลา 18 มิถุนายน 2558
กศน.อำเภอเมืองตรัง โดยบรรณารักษ์และครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเล็ก 0-6 ปี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กตำบลนาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง
29 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด
26 พฤษภาคม 2558 คณะกศน.จังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
11 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงแห่งเรียนรู้
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงแห่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2558
10 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนสัญจร โดยมีศึกษานิเทศก์ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนสัญจร โดยมีศึกษานิเทศก์ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"วันรักการอ่าน\" 2 เมษายน 2558
ขอเชิญร่วมงาน \"วันรักการอ่าน\" 2 เมษายน 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมุนเวียนสื่อ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมุนเวียนสื่อ มุมหนังสือโรงพยาบาลตรัง วันที่ 25 มีนาคม 2558
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมงานวันรักการอ่าน 2 เมษา
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง เป็นประธาน ประชุมเตรียมงานวันรักการอ่าน 2 เมษา ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 20 มีนาคม 2558
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ของ อบต.บ้านโพธิ์
13 มีนาคม 2558 เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ของ อบต.บ้านโพธิ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพระบายสี ส่งเสริมอาชีพดอกไม้ธนบัตร
11 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำหนังสือใหม่
แนะนำหนังสือใหม่ น่าอ่านประจำเดือนมีนาคม 2558 หนังสือคู่มือสำหรับนักเดินทางเกี่ยวกับภูมิประเทศการท่องเที่ยว ความเป็นอยู่และประเพณีต่าง ๆ
22 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 คุณครูศุภวรรณ อนุพันธนันท์ คุณครูสุนีย์ บุญญา และคุณครูกชพรรณ จันทร์เขียว นำนักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ ตำบลควนปริง และตำบลน้ำผุด เข้าศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
22 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมุนเวียนสื่อในสถานประกอบการและสถานที่ราชการ
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ มุมหนังสือ ณ กองบังคับการตำรวจภูธรตรังและสนามบินตรัง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
13 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมชมและนิเทศมุมหนังสือ มสธ.
นายสุเทพ มโนภักดี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา และคณะ เยี่ยมชมและนิเทศมุมหนังสือ มสธ.
3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำหนังสือใหม่
แนะนำหนังสือใหม่ น่าอ่านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05