[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมประกอบด้วย การประดิษฐ์กังหันลม และรถโมบายเคลื่อนที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 85 คน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ.โรงเรียนวัดแจ้ง ต.บางรัก อ.เมืองตรัง กิจกรรมประกอบด้วย การประดิษฐ์กังหันลม และรถโมบายเคลื่อนที่
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง ต.โคกหล่อ
3 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วาดภาพระบายสี หมวกการ์ตูนนิทาน และรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ต.บ้านโพธิ์
3 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มกราคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมุนเวียนสื่อ หนังสือ ณ ตลาดชินตา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมุนเวียนสื่อ หนังสือ ณ ตลาดชินตา อ.เมือง จ.ตรัง พร้อมทั้งเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าอ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
3 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มกราคม 2562 เข้าร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อน ประจำปี 2562
จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กิจกรรมประกอบด้วย สาธิตการทำขนมทองม้วน กิจกรรมส่งเสริมการห้องสมุดเคลื่อนที่ และการประดิษฐ์กังหันลม
22 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มกราคม 2562 นายสรุชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน. อ.เมืองตรัง นำ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง คณะครู และนักศึกษากศน. ตำบลทับเที่ยง ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กิจกรรมประกอบไปด้วย ประดิษฐ์น้องกระต่ายจากผ้าขนหนู ลูกโป่งแฟนตาซี วาดภาพระบายสี ตอบดีมีรางวัล หมวกนิทานการ์ตูน และการทำขนมลูกชุป
22 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มกราคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ร่วมกับครู กศน.ตำบลบางรัก จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดแจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบล บางรัก อำเภอเมืองตรัง กิจกรรมประกอบไปด้วยหมวกการ์ตูนนิทาน และวาดภาพระบายสี
จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดแจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบล บางรัก อำเภอเมืองตรัง
22 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
11 มกราคม 2561 กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ ร่วมกับ ครูกศน.ตำบลทับเที่ยง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
26 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง รวมทั้งเชิญชวนเจ้าหน้าที่อ่านหนังสือ เพื่อฝึกนิสัยรักการอ่าน
22 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรม\"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" ณ โรงพยาบาลตรัง
นำหนังสือไปหมุนเวียนพร้อมกับทำความสะอาด จัดชั้นหนังสือ ณ โรงพยาบาลตรัง
22 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 กิจกรรม\"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ตลาดชินตา
ฃบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ตลาดชินตา
22 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ร่วมกับครู กศน.ตำบล อ.เมืองตรัง เข้าร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์
จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กิจกรรมประกอบด้วย การทำขนมทองม้วน และกิจกรรมส่งเสริมการห้องสมุดเคลื่อนที่
22 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง นำหนังสือ สื่อไปหมุนเวียน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง
นำหนังสือ สื่อไปหมุนเวียน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง
1 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สืบสานประเพณีไทย เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากกรวยไอติม
กิจกรรมวันลอยกระทง ➡สืบสานประเพณีไทย เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากกรวยไอติม
1 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กศน. 17 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กศน.
1 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ร่วมต้อนรับ ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ และคณะครู กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมต้อนรับ ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
1 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ท่าอากาศยานตรัง
กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ท่าอากาศยานตรัง จำนวน 3 จุด
1 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาขนจังหวัดตรัง ร่วมกับครู กศน.ตำบลทับเที่ยง นำหนังสือไปหมุนเวียน
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด นำหนังสือ นิตยสาร นวนิยายไปหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับพ่อค้า แม่ค้า นักเรียน และประชาชนทั่วไป ณ ตลาดชินตา
16 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ก.ค.61 นำหนังสือไปหมุนเวียนห้องสมุดชาวตลาด
นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ตลาดชินตา
16 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ก.ค.61 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดแจ้ง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดแจ้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05