[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

8 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังส่งเสริมการอ่าน
นำหนังสือ สื่อไปหมุนเวียน ณ สถานีรถไฟตรัง
8 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ \"การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google Apps \" แก่เครือข่าย มสธ ในพื้นที่บริการ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ \"การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google Apps \"
1 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 เมษายน 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หมุนเวียน ณ สนามบินตรัง และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
10 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 เมษายน 2562 วันรักการอ่าน
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน
10 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26-27 มีนาคม 2562 \\\"ประชุมแนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในยุคดิจิทัล\\\"
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ \\\"แนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในยุคดิจิทัล\\\" ณ โรงแรมวีว่า จังหวัดสงขลา
10 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มีนาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ ณ สถานีรถไฟตรัง
10 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มีนาคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดกิจกรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดนานอน ม.4 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ จตุรัสแปลงร่าง ยาดมแก้หวัด และสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตย
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มีนาคม 2562 นำหนังสือไปหมุนเวียน
นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ตลาดชินตาตรัง และโรงพยาบาลตรัง โดยมีประชาชน และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการอ่าน
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
10 มี.ค. 62 หมุนเวียนหนังสือ ณ สถานีรถไฟตรัง
นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ สถานีรถไฟตรัง เพื่อบริการการอ่านแก่ผู้โดยสารรถไฟก่อนเดินทาง
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมส่งการอ่านแก่นักศึกษา กศน. ต.น้ำผุด
ให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด การเข้าใช้บริการห้องสมุด และตัดกระดาษทำหมวกนิทานการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมส่งการอ่านแก่นักศึกษา กศน. ต.บ้านโพธิ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด การเข้าใช้บริการห้องสมุด และประดิษฐ์พวงกุญแจจากลูกปัด
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 มีนาคม 2562 นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ บขส.ตรัง
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ บขส.ตรัง
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน ต.นาท่ามใต้
กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมวกการ์ตูนนิทาน และเล่านิทานให้น้องฟัง
23 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดกิจกรรม \"โครงการ อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ประจำปี 2562
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ประดิษฐ์จัตุรัสแปลงร่าง ยาดมแก้หวัด และสาธิตการทำขนมสาคูไส้หมู
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ. โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ. โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ต.นาบินหลา โดยนำรถโมบาย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 หมุนเวียนหนังสือ
นำหนังสือไปหมุนเวียน และนำนิยายใหม่ๆ มาให้บริการ พร้อมทั้งมอบหนังสือให้กับแม่ค้า เพื่อส่งเสริมการอ่าน ณ ตลาดชินตา
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ก.พ. 62 ห้องสมุดเคลื่อนที่ความรู้สู่โรงเรียนเพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียน
ห้องสมุดเคลื่อนที่ความรู้สู่โรงเรียนเพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียน ณ โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ต.นาตาล่วง กิจกรรมอ่านหนังสือจากรถโมบาย เรียนรู้ประดิษฐ์กังหันลม และกิจกรรมอื่นๆ
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ม.2 ต.น้ำผุด โดยมีนางอรุณศรี บัวขวัญ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมจัดกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เด็กให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอันมาก
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมประกอบด้วย การประดิษฐ์กังหันลม และรถโมบายเคลื่อนที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 85 คน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ.โรงเรียนวัดแจ้ง ต.บางรัก อ.เมืองตรัง กิจกรรมประกอบด้วย การประดิษฐ์กังหันลม และรถโมบายเคลื่อนที่
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง ต.โคกหล่อ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05