[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
                   
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่าง ติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว
 

  

  

10 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มีนาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ ณ สถานีรถไฟตรัง
10 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มีนาคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดกิจกรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดนานอน ม.4 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ จตุรัสแปลงร่าง ยาดมแก้หวัด และสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตย
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มีนาคม 2562 นำหนังสือไปหมุนเวียน
นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ ตลาดชินตาตรัง และโรงพยาบาลตรัง โดยมีประชาชน และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการอ่าน
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
10 มี.ค. 62 หมุนเวียนหนังสือ ณ สถานีรถไฟตรัง
นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ สถานีรถไฟตรัง เพื่อบริการการอ่านแก่ผู้โดยสารรถไฟก่อนเดินทาง
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมส่งการอ่านแก่นักศึกษา กศน. ต.น้ำผุด
ให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด การเข้าใช้บริการห้องสมุด และตัดกระดาษทำหมวกนิทานการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมส่งการอ่านแก่นักศึกษา กศน. ต.บ้านโพธิ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด การเข้าใช้บริการห้องสมุด และประดิษฐ์พวงกุญแจจากลูกปัด
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 มีนาคม 2562 นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ บขส.ตรัง
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง นำหนังสือไปหมุนเวียน ณ บขส.ตรัง
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน ต.นาท่ามใต้
กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมวกการ์ตูนนิทาน และเล่านิทานให้น้องฟัง
23 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดกิจกรรม \"โครงการ อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ประจำปี 2562
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ประดิษฐ์จัตุรัสแปลงร่าง ยาดมแก้หวัด และสาธิตการทำขนมสาคูไส้หมู
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ. โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ. โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ต.นาบินหลา โดยนำรถโมบาย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 หมุนเวียนหนังสือ
นำหนังสือไปหมุนเวียน และนำนิยายใหม่ๆ มาให้บริการ พร้อมทั้งมอบหนังสือให้กับแม่ค้า เพื่อส่งเสริมการอ่าน ณ ตลาดชินตา
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ก.พ. 62 ห้องสมุดเคลื่อนที่ความรู้สู่โรงเรียนเพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียน
ห้องสมุดเคลื่อนที่ความรู้สู่โรงเรียนเพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียน ณ โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ต.นาตาล่วง กิจกรรมอ่านหนังสือจากรถโมบาย เรียนรู้ประดิษฐ์กังหันลม และกิจกรรมอื่นๆ
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ม.2 ต.น้ำผุด โดยมีนางอรุณศรี บัวขวัญ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมจัดกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เด็กให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอันมาก
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมประกอบด้วย การประดิษฐ์กังหันลม และรถโมบายเคลื่อนที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 85 คน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ.โรงเรียนวัดแจ้ง ต.บางรัก อ.เมืองตรัง กิจกรรมประกอบด้วย การประดิษฐ์กังหันลม และรถโมบายเคลื่อนที่
16 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง ต.โคกหล่อ
3 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วาดภาพระบายสี หมวกการ์ตูนนิทาน และรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ต.บ้านโพธิ์
3 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มกราคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมุนเวียนสื่อ หนังสือ ณ ตลาดชินตา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมุนเวียนสื่อ หนังสือ ณ ตลาดชินตา อ.เมือง จ.ตรัง พร้อมทั้งเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าอ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
3 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มกราคม 2562 เข้าร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อน ประจำปี 2562
จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กิจกรรมประกอบด้วย สาธิตการทำขนมทองม้วน กิจกรรมส่งเสริมการห้องสมุดเคลื่อนที่ และการประดิษฐ์กังหันลม
22 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มกราคม 2562 นายสรุชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน. อ.เมืองตรัง นำ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง คณะครู และนักศึกษากศน. ตำบลทับเที่ยง ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กิจกรรมประกอบไปด้วย ประดิษฐ์น้องกระต่ายจากผ้าขนหนู ลูกโป่งแฟนตาซี วาดภาพระบายสี ตอบดีมีรางวัล หมวกนิทานการ์ตูน และการทำขนมลูกชุป
22 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มกราคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ร่วมกับครู กศน.ตำบลบางรัก จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดแจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบล บางรัก อำเภอเมืองตรัง กิจกรรมประกอบไปด้วยหมวกการ์ตูนนิทาน และวาดภาพระบายสี
จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดแจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบล บางรัก อำเภอเมืองตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  075213051
chuin123_@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05