[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ประวัติ กศน.ตำบลควนปริง
แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน
หมู่1 บ้านเกาะปริง
หมู่2 บ้านโคกสะท้อน 
หมู่3 บ้านนาป้อ 
หมู่4 บ้านหลวนช้าง
หมู่5 บ้านควนปริง
หมู่6 บ้านควนปริง
หมู่7 บ้านทุ่งหวัง
หมู่8 บ้านไซหนุน
หมู่9 บ้านกลาง

จำนวนประชากรใน ตำบลควนปริง
  จำนวนหลังคาเรือน : 1,295 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 7,124 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 607 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 306 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 66 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 2 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  -  คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,311 คน   จำนวนผู้พิการ : 66 คน
 
สภาพทั่วไป
  ที่ตั้ง ตำบลควนปริง เป็นตำบลหนึ่งใน 15 ตำบลของอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองตรังทางทิศใต้ ประมาณ 12 กิโลเมตร
  เนื้อที่ ทั้งหมดของตำบลควนปริง ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,375 ไร่
  ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของตำบลควนปริง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมทุกปี ในบริเวณ หมู่ที่ 2 ,4 , 5 และหมู่ที่ 6 และเป็นที่ราบลุ่มบางตอนของ หมู่ที่ 1 , 3 , 7 , 8 และ 9 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินตื้นถึงปานกลาง มีการระบายน้ำได้เร็ว เป็นดินเนื้อละเอียดที่มีก้อนกรวดหรือศิลาแลงปะปน บางแห่งจะมีก้อนศิลาแลงขนาดใหญ่โผล่อยู่ทั่ว ๆ ไป พบในสภาพพื้นที่ราบ
  สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝน
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลควนปริงทั่วไปเหมือนกับภูมิอากาศของอำเภอเมืองตรัง คือ ได้รับน้ำฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนตุลาคม เดือนเมษายนและมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนตลอดปีประมาณ 2,117.2 มิลลิเมตร/ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2552)
  ข้อมูลสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์)
ประปาหมู่บ้านมี 14 แห่ง -บ่อโยกมี 3 บ่อ -การไฟฟ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและทุกครัวเรือน -การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง -โทรศัพท์ภายในบ้าน จำนวน 300 หลังคา - ฝายน้ำล้น 1 แห่ง
  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในตำบลควนปริง
- แม่น้ำตรัง ไหลผ่านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ไปตามแนวตะวันออกมีความยาวประมาณ 3,000 เมตร - คลองควนปริง (แยกจากแม่น้ำตรัง) ไหลผ่านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ไปตามแนวตะวันออก - คลองเมือง (แยกจากคลองควนปริง) ไหลผ่านหมู่ที่ 2 , 4 และหมู่ที่ 8 บางส่วน - ห้วยโคลน (เป็นห้วยน้ำที่แยกมาจากพรุขามของตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง ) ไหลผ่านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 บางส่วน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดปี มีความยาวประมาณ 3,000 เมตร
  อาณาเขตตำบล :
 
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลทับเที่ยงและตำบลโคกหล่อ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง
  จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
ตำบลควนปริง แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปี 2549 ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะปริง
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะท้อน
หมู่ที่ 3 บ้านไซหนุน
หมู่ที่ 4 บ้านหลวนช้าง
หมู่ที่ 5 บ้านควนปริง
หมู่ที่ 6 บ้านควนปริง
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหวัง
หมู่ที่ 8 บ้านนาป้อ
หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
   
 

 

เว็บตรง

เข้าชม : 1337
 
 

กศน.ตำบลควนปริง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5  ตำบลควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง เบอร์โทร 08-9469-4569
E-mail  Khrupan4569@hotmail.com

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05