[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

1 / ม.ค. / 2562 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบล ควนปริง จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพหลักสูตรการทำฝาชีแฟนซี จำนวน 9 ชม.ณ กศน.ตำบลควนปริง โดยมี นางภาณี นาถนฤมล เป็นวิทยากร และนางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครู,นางสิริมา ทองไสย ครูอาสาฯ ร่วมนิเทศติดตาม
16 / ก.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
16 กรกฎาคม 2561 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน
16 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลควนปริง จัด โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน หลักสูตร\"การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของแผ่นดิน\"
13 / มิ.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
นางประภาศรี เปาวัลย์ นำนักศึกษากศน.ตำบลควนปริง เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ เขาแก้ววัด ต.นาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จ.ตรัง
3 / มิ.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ)
กศน.ตำบลควนผฃปริง จัดโครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ) วิชาเชือกพลาสติกมหัศจรรย์ หลักสูตร40 ชั่วโมง
31 / พ.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561
30 พฤษภาคม 2561 ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลควรปริง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สำนักสงฆ์เวฬุวันวุฒิสรรค์ ต.ควนแริง อ.เมือง จ. ตรัง ประเทศไทย
27 / พ.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ในระดับตำบล
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 และ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 กศน.ตำบลควนปริงจัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล
26 / เม.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชุมทางวิชาการเพื่อประเมินความก้าวหน้าการทำงานตามนโยบายพัฒนากศนตำบล 4G
ประชุมทางวิชาการเพื่อประเมินความก้าวหน้าการทำงานตามนโยบายพัฒนากศนตำบล 4G วันที่ 26 เมษายน 2561 ณห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
17 / เม.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
วันสงกรานต์
กศน.ตำบลควนปริงร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านควนปริง หมู่ที่ 5 ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
6 / เม.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
เมื่อวันที่30 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลควนปริงจัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ลงพื้นที่ปฏิบัติ เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริง ณ อ่าวนาง ย่านการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
6 / เม.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
เมื่อวันที่24-26 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลควนปริงจัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง
21 / ม.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โรางการเยี่ยมบ้าน นักศึกษา
เมื่อวันที่ 20 มกราคม ครู กศน.ตำบล โดยนางประภาศรี เปาวัลย์ ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลควนปริง จ.ตรัง
2 / ก.ย. / 2558 : กิจกรรม กศน.ตำบลควนปริง
กีฬาสี กศน.สัมพันธ์เกมส์
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
20 / ส.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
20 / ส.ค. / 2558 : กิจกรรมอบรม/สัมนา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพ กศน. และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการจัดทำแผนจุลภาค
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ ภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง
20 / ส.ค. / 2558 : กิจกรรม กศน.ตำบลควนปริง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ กศน.ตำบลควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง
20 / ส.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการจัดงานพืชผักผลไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่ที่ 7 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง
20 / ส.ค. / 2558 : กิจกรรม กศน.ตำบลควนปริง
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม ณ วัดนาป้อ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง
20 / ส.ค. / 2558 : กิจกรรม กศน.ตำบลควนปริง
โครงการพัฒนาผู้เรียน \"ศึกษาวัฒนธรรม นำความรู้ สู่อาเซียน\"
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม จ.พัทลุง
20 / ส.ค. / 2558 : กิจกรรม กศน.ตำบลควนปริง
กิจกรรมสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ กศน.ตำบลควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง
20 / ส.ค. / 2558 : โครงการทักษะชีวิต
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างการป้องกันภัยจากยาเสพติด หลักสูตร 5 ชั่วโมง
วันที่ 12กรกฎาคม 2558 ณ กศน.ตำบลควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 

กศน.ตำบลควนปริง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5  ตำบลควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง เบอร์โทร 08-9469-4569
E-mail  Khrupan4569@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05