[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

20 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัปดาห์ สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ
\"สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ \" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 ณ ลานวัฒนธรรม เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
12 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 11 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง พร้อมทั้งนักศึกษา กศน.ตำบลควนปริง จำนวน 4 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิต
วันศุกร์ที่ 11 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง พร้อมทั้งนักศึกษา กศน.ตำบลควนปริง จำนวน 4 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ \"Plus 1 เพิ
17 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน ด้านการสานกระเป๋าเส้นใยพลาสติก จาก โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ณ กศน. ตำบลควนปริง
ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน ด้านการสานกระเป๋าเส้นใยพลาสติก จาก โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ณ กศน. ตำบลควนปริง
29 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ณ บริเวณตั้งแต่สะพานถนนราชดำเนินซอย ๑ – สะพานถนนห้วยยอด ด้านหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อ
นพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง นำคณะครู บุคลากร ในสังกัดสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ณ บริเวณตั้งแต่
28 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 กศน.ตำบลควนปริง โดย นางประภาศรี เปาวัลย์ ครูกศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา \\\\\\\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\\\\\\\" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 กศน.ตำบลควนปริง โดย นางประภาศรี เปาวัลย์ ครูกศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา \\\\\\\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\\\\\\\" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5-8 มกราคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง จัดกิจกรรม กศน.มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปีที่ 3 ”
วันที่ 5-8 มกราคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง จัดกิจกรรม กศน.มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปีที่ 3 ” กิจกรรม 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพตามนโยบายขอ
24 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดเวทีตรวจสอบข้อมูลการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครู กศนตำบลควนปริง นางประภาศรี เปาวัลย์ เข้าร่วมการจัดเวทีตรวจสอบข้อมูลการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง
26 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง วันที่ 19,22-26 พฤศจิกายน 2564
นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง วันที่ 19,22-26 พฤศจิกายน 2564
14 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
14 พฤศจิกายน 2564 จัดหนังสือ พร้อมลงพื้นที่ On Hand สำหรับนักศึกษา
14 พฤศจิกายน 2564 จัดหนังสือ พร้อมลงพื้นที่ On Hand สำหรับนักศึกษา นางประภาศรี เปาวัลย์ ครูกศน.ตำบลควนปริงลงพื้นที่มอบหนังสือเรียนให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
16 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลควนปรืง นางประภาศรี เปาวัลย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลกรด้านการผลิตสื่อนำเสนอและการสร้างสื่อ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์
ครู กศน.ตำบลควนปรืง นางประภาศรี เปาวัลย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลกรด้านการผลิตสื่อนำเสนอและการสร้างสื่อ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง
6 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลควนปริง กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ครูกศน.ตำบลควนปริง กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น ณ บริเวณสนาม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
21 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู กศน.ตำบลควนปริง
วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู กศน.ตำบลควนปริง โดยมีนางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูร่วมผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น ให้เทศบาลนครตรัง
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง และบุคลากรครูร่วมผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น เพื่อให้เทศบาลนครตรัง
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
๗ มกราคม ๒๕๖๒ ครู และนักศึกษา กศน.ตำบลควนปริง เข้าอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ . \\\\\\\"หลักสูตรหลักประจำ\\\\\\\". รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑. \\\\\\\"เป็นเบ้าเป็น แม่พิมพ์\\\\\\\" อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากบัตริย์กับประเทศไทย โดย
6 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการรับบริจาคหนังสือ
วันที่ 6 มกราคม 2562 กศน.ตำบลควนปริง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ ตำบลควนปริง
1 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริใการอ่าน
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 นักศึกษา กศน.ตำบลควนปริง มอบของเป็นกำลังใจ จุดบริการประชาชน ณ ตำบลควนปริง พร้อมแนะนำส่งเสริมการอ่าน..โดยมี ร.ต.อ.สนั่น นิลวงค์ ..รับมอบและให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย และกฎจราจรเบื้องต้น ..
15 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ๅ5 ธันวาคม 61 เข้าร่วมกิจกรรม \"จิตอาสาในนามรัฐบาล เราทำความดีด้วยหัวใจเดินรณรงค์ ฅน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เททุ่มทำความดี\"
15 ธันวาคม 61 เข้าร่วมกิจกรรม \"จิตอาสาในนามรัฐบาล เราทำความดีด้วยหัวใจเดินรณรงค์ ฅน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เททุ่มทำความดี\" ตามลำน้ำ ลำคลอง วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00. น. ณ บริเวณ. จุดล่องแก่งหมู่ที่ 7 บ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนปริง อบรมส่งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษา ประเด็นเพิ่มเติม 06 รู้กลไกระบบการบริหารราชการ ผ่าน Infographics
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลควนปริง อบรมส่งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษา ประเด็นเพิ่มเติม 06 รู้กลไกระบบการบริหารราชการ ผ่าน Infographics
1 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑๐/2561
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบล ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีท่านวิทยาลัยเทคนิคตรัง โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และ รมต.กระทรวงยุติธรรม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็น
16 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
16 กรกฎาคม 2561 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน
16 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลควนปริง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน หลักสูตร\"การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของแผ่นดิน\"

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 

กศน.ตำบลควนปริง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5  ตำบลควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง เบอร์โทร 08-9469-4569
E-mail  Khrupan4569@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05